Hopp til hovedinnhold
Endringer i tros- og livssynsloven

Lite nytt og lite bra fra livssynsminister Toppe


Lovendringene bidrar ikke til opprydding og likebehandling, mener Human-Etisk Forbund, som er et av landets største tros- eller livssynssamfunn.

– Forslagene skaper nye problemer med dobbeltregistrerte, større unøyaktighet i beregningen av tilskudd og mer rapporteringsbyråkrati. Dessuten skaper unntaksbestemmelsen som ministeren vil innføre for sitt eget nye krav om minst 100 medlemmer bare mer rot, oppsummerer en lite imponert leder i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen.

Livssynsminister Kjersti Toppe la i dag frem sine endringer i trossamfunnsloven, som Stortinget skal behandle til høsten.

– I tillegg trekker Toppe tilbake et krav om å ikke motarbeide demokratiet, som hun foreslo i høringsrunden. Og hun fremmer nå ingen forslag som kan rydde opp i de reelle problemene på feltet, mener humanistleder Lomsdalen.

Barne og familieminister Kjersti Toppe har også ansvar for tro og livssynspolitikk i Norge. Leder i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen, er lite imponert over hennes forslag til endringer i trosamfunnsloven (Foto: Pavel Storozhuk).

# Ministeren vil ha mer medlemsrot

Human-Etisk Forbund peker på at de foreslåtte endringene vil gi flere dobbeltmedlemmer mellom tros- og livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke. Dette skyldes at Toppe vil åpne for at medlemslistene i organisasjoner som søker om å bli, men ennå ikke har blitt godkjent, skal gi dobbeltmedlemmer mot allerede godkjente tros- og livssynsamfunn.

Dobbeltmedlemmer gir trekk i tilskuddet som tros- og livssynssamfunn har krav på.

– Samtidig nevner ikke departementet noen av de tiltakene vi foreslo for å rydde opp i dobbeltmedlemsrotet. Det viser dessverre at statsråden ikke er interessert i å bidra til opprydding i medlemsrotet som staten skapte da de i sin tid lot Den norske kirke få en kopi av Folkeregisteret som sitt medlemsregister, forteller Lomsdalen.

Her må vi sette vår lit til at Stortinget rydder opp.

# Mindre likebehandling og mer diskriminering

Ministeren foreslår også at tros- og livssynsamfunn heretter kun skal få tilskudd som er «om lag» det samme som medlemmer i Den norske kirke får fra staten og kommunene. Human-Etisk Forbund reagerer på det absurde i å pålegge bruk av en unøyaktighet når de faktiske tallene er godt kjente.

– Når ingen av ulempene Kjersti Toppe vil påføre tros- og livssynssamfunnene rammer Den norske kirke, blir det tydelig at statsråden bevisst bryter med det grunnlovfestede kravet om likebehandling og det menneskerettslige forbudet mot diskriminering, kommenterer Lomsdalen.

I mange tiår har utviklingen gått i retning av større likebehandling mellom medlemmer av den gamle statskirken og andre tros- og livssynssamfunn.

– Med disse forslagene blir Toppe stående igjen som den livssynsministeren som snur utviklingen i retning av mindre likebehandling, sier Lomsdalen oppgitt.

Svært lite elegant politisk håndverk, beskriver HEF-leder Christian Lomsdalen. Han og Human-Etisk Forbund setter sin lit til at Stortinget ryddet opp. (Foto: Stortinget)

# Mer rapporteringsbyråkrati og komplisert regelverk

Human-Etisk Forbund peker også på at lovforslaget fra livssynsminister Kjersti Toppe fører til mer rapporteringsbyråkrati for de rundt 800 frivillige organisasjonene som er tros- og livssynssamfunn.

– I tillegg lanserer ministeren unntaksregler for de samme antallskravene hun selv legger frem i dag. Alt i alt er dette lovforslaget svært lite elegant politisk håndverk. Her må vi sette vår lit til at Stortinget rydder opp, konkluderer Lomsdalen.

Med over 160.000 medlemmer er Human-Etisk Forbund nest størst av tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke, bare forbigått av Den katolske kirke.

Les mer om