Hopp til hovedinnhold
Uttalelse

Livssynsbetjening for alle


Uttalelsen ble vedtatt på landsstyremøtet 10. februar 2019.

Nesten halvparten av befolkningen i Norge har ikke en gudstro. Én av tre innbyggere er ikke er medlem i Den norske kirke. Tiden er inne for å endre livssynstjenestene i sykehus, fengsler og Forsvaret, slik at de inkluderer alle.

# Gode initiativer

Regjeringen fortjener ros for flere gode initiativer knyttet til hvordan livssyn skal ivaretas i offentlige institusjoner. Regjeringen har besluttet at Feltprestkorpset skal skifte navn til Tros- og livssynskorpset i Forsvaret.

I den nye regjeringens politiske plattform lover de et mer mangfoldig samtaletilbud enn institusjonsprestene i dag gir. Til høsten igangsettes et nytt masterstudium i lederskap, etikk og samtalepraksis ved Universitetet i Oslo. Dette studiet skal kvalifisere flere til denne typen arbeid.

# Svært mange ønsker et tilbud

Human-Etisk Forbund anerkjenner at institusjonsprestene i dag gjør en viktig innsats. De siste årene har forsøk med en felthumanist og en sykehushumanist vist at svært mange ønsker et slikt tilbud. Dette burde ikke overraske når det er kjent at 46 prosent av befolkningen ikke tror på noen gud (kilde: Norsk Monitor 2017).

Alle pasienter, innsatte og soldater kan trenge gode samtaler i møte med livskriser, alvorlig sykdom og død.

Human-Etisk Forbund mener at:

  • Regjeringen må sørge for at offentlige tjenester tar hensyn til at en økende andel innbyggere i Norge ikke lengre har noen gudstro eller tilhørighet til Den norske kirke.
  • Tros- og livssynskorpset i Forsvaret må utvikles og gjøres mer mangfoldig enn i dag, for én felthumanist kan ikke alene ha ansvar for en landsdekkende tjeneste.
  • Sykehus og fengsler må gjøre som Forsvaret og sikre inkluderende livssynsbetjening for alle.