Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Koranbrenning

Norsk livssynsdialog gir andre reaksjoner på koranbrenning enn i Danmark og Sverige


Under et seminar om felles verdier i Norge på tvers av livssyn, kunne Amina Selimović presentere interessante funn om hvordan dialogarbeidet mellom ulike tros- og livssynssamfunn fører til mindre blest rundt koranbrenning.

Human-Etisk Forbund, Den norske kirke, og Areopagos arrangerte torsdag et seminar med fokus på felles verdier og uenighetsfellesskap i et mangfoldig samfunn.

Amina Selimović, teolog og rådgiver ved 22. juli-senteret, delte innsikter basert på hennes nylige forskning på reaksjonene på koranbrenning. Hun fremhevet at i Norge har dialog mellom religiøse ledere og trossamfunn i økende grad fungert som middel til å håndtere kontroversielle saker.

Dette har ført til at responsen på koranbrenning er annerledes i Norge enn i våre naboland.

Amina Selimovic er rådgiver ved 22. juli-senteret og har doktorgrad i islamsk feministteologi. Hun har nylig forsket på reaksjonene på koranbrenning.

– Religionsdialogen og fokuset på et livssynsåpent samfunn har bygd større trygghet innad i muslimske miljøer, og styrket følelsen av tilhørighet, sa Selimović.

# Lar hatet stå alene

Hun bemerket at mange muslimer har blitt oppmuntret, særlig av paraplyorganisasjonen Muslimsk Dialognettverk, til å ikke la seg provosere av hendelser som koranbrenning.

– I stedet oppmuntres de til å la hatet stå alene, noe som nærmest har blitt et slags motto for mange muslimske miljøer i Norge, sa Selimović.

Amina Selimović i samtale med bl.a. Thomas Raadin Iversen, leder for Den norske kirkes Ungdomsutvalg, og Kristina Elizabete Timermane Williamson, leder i Humanistisk Ungdom.

Selimović merket også at andre mindre aktører har spilt en aktiv rolle i å oppfordre unge muslimer til å reagere på koranbrenning med besinnelse og forankring i religiøse verdier.

– Det har vært fokus på å spille etter de samme spillereglene som profeten Muhammed selv gjorde, framfor å be om nye blasfemilover.

# Norge skiller seg fra Danmark og Sverige

I Norge har Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i lang tid jobbet for åpne og kunnskapsbaserte samtaler mellom tros- og livssynssamfunn. Human-Etisk Forbund deltar aktivt i rådet sammen med 14 andre tros- og livssynssamfunn. Generalsekretær i HEF, Trond Enger, er for tiden valgt til styreleder. Han kan opplyse om at koranbrenningssakene har vært et hyppig tema i samarbeidsrådet.

Statsminister Jonas Gahr Støre har uttrykt at et forbud av koranbrenning ikke er noe de ønsker å innføre.

Foto: Sina Vestøl / Areopagos

I to av våre naboland har imidlertid presset om et forbud fått større tilslutning, forklarte Selimović. I Danmark har regjeringen fremmet et forslag om forbud mot brenning av religiøse tekster, mens Sverige også har diskutert muligheten for et slikt forbud, med sikkerhet som hovedmotiv.

Selimović mener dette understreker hvordan dialogarbeidet og fokuset på det livssynsåpne samfunnet i Norge har bidratt til en annen og mer moderert respons på kontroversielle hendelser som koranbrenning, som skiller Norge fra sine naboland.

Les mer om