Hopp til hovedinnhold
Dialog og samarbeid

Livssynsmangfoldet i Norge står sammen mot vold i nære relasjoner


Den store bredden av ulike religioner og livssyn i Norge samler seg om en felles fordømmelse av voldsbruk i nære relasjoner. – Dessverre et pågående samfunnsproblem, sier HEF-lederen.

Human-Etisk Forbund (HEF) jobber for dialog, toleranse og forståelse på tvers av livssyn, blant annet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). HEF-leder Christian Lomsdalen representerer forbundet i STLs Religions- og livssynlederforum, en plattform for samtale om verdirelaterte spørsmål.

– Jeg er glad for at den store bredden av livssynssamfunn i Norge står samlet i fordømmelsen av voldsbruk i nære relasjoner. Dette er dessverre et pågående samfunnsproblem som vi trenger større oppmerksomhet rundt, sier Lomsdalen.

Vold utført av ofrenes nærmeste er et alvorlig brudd på menneskerettighetene og et samfunnsproblem som forekommer på tvers av alle samfunnslag, kulturelle og religiøse grupper, skriver lederne av de ulike livssynssamfunnene i fellesuttalelsen.

– Når vi er så enige og står samlet i dette er det et sterkt signal om at slik vold ikke er et resultat av det livssynet du tilhører

# Ledere i livssynsfellesskap har et ekstra ansvar

Videre understreker de at denne typen vold også kan inngå i et mønster av negativ sosial kontroll, og at det derfor er viktig å være oppmerksom på hvorvidt kultur og religion misbrukes til å legitimere slik vold.

Lederne i tros- og livssynssamfunnene i STL mener de har et ekstra ansvar for å bryte ned forestillinger om at vold i nære relasjoner handler om livssynet. (Foto: Kai Erik Westergaard / STL)

Lomsdalen peker på at vi fortsatt ser at forestillinger om ære og tradisjon basert på religion og livssyn brukes til å rettferdiggjøre voldsbruk i hjemmet.

– Når vi er så enige og står samlet i dette er det et sterkt signal om at slik vold ikke er et resultat av det livssynet du tilhører, sier Lomsdalen.

Det er enighet om at ledere i tros- og livssynssamfunn derfor har et ansvar for å slå ned på denne typen adferd og ta et oppgjør med slike forestillinger.

I uttalelsen oppfordrer de derfor alle religiøse ledere og livssynsfellesskap til å arbeide aktivt for å bekjempe familievold, og å utvise nulltoleranse på dette feltet.

Dialog i et livssynsmangfoldig samfunn er en viktig prioritet i HEF. (F.v.) HEF-leder Christian Lomsdalen representerer HEF i STLs Religions- og livssynlederforum, mens HEF-generalsekretær Trond Enger er valgt styreleder i STL.

# Vi har alle et ansvar

Også politikere får en oppfordring til å sette dette alvorlige samfunnsproblemet på dagsorden.

Samtidig gjelder det alle samfunnsborgere, understreker de videre.

Vi må stå sammen for å sikre at alle har rett til å leve sine liv uten frykt for voldsutøvelse fra sine nærmeste. Vi oppfordrer derfor hver enkelt til å være oppmerksomme på og engasjere seg i kampen mot denne typen vold, avslutter et samlet lederkorps fra de ulike tros- og livssynssamfunnene i Norge.