Hopp til hovedinnhold
Uttalelse fra årsmøtet i Human-Etisk Forbund Finnmark

Livssynsnøytrale seremonirom burde vært på plass for lengst


Denne uttalelsen ble vedtatt av årsmøtet til Human-Etisk Forbund Finnmark 5. mars 2022.

En inkluderende og mangfoldig kommune trenger verdige lokaler til alle - uavhengig av livssyn. 

Ved å tilby livssynsnøytrale seremonirom tar man ikke bort noe, men imøtekommer en mer mangfoldig befolkning. 

For å få dette til må arbeidet med å etablere seremonirom prioriteres av kommunene og av kommunepolitikere. Det må settes på den politiske dagsorden for å skape bevissthet om behovet. 

Å sikre reell trosfrihet er en sentral oppgave for stat og kommune, og derfor mener vi i Human-Etisk Forbund Finnmark at det også bør være en oppgave for stat og kommuner å sikre rom for trosfrihet. 

Årsmøtet i Human-Etisk Forbund Finnmark regionlag ser fram til at ordførere i alle finnmarkskommunene nå tar gjeldende lover på alvor og legger til rette for at alle tros- og livssynssamfunn i Finnmark får likeverdig behandling. 

Seremonilokale på Finnsnes