Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Uttalelse fra årsmøtet i Human-Etisk Forbund Nordland

Livssynsnøytrale seremonirom burde vært på plass i Nordland for lengst


Denne uttalelsen ble vedtatt av årsmøtet til Human-Etisk Forbund Nordland 12. - 13. mars 2022.

En inkluderende og mangfoldig kommune trenger verdige lokaler til alle, uavhengig av livssyn.

Ved å tilby livssynsnøytrale seremonirom tar man ikke bort noe, men imøtekommer en mer mangfoldig befolkning.

For å få dette til må arbeidet med å etablere seremonirom prioriteres av kommunene og av kommunepolitikere. Det må settes på den politiske dagsorden for å skape bevissthet om behovet.

Å sikre reell trosfrihet er en sentral oppgave for stat og kommune, og derfor mener vi i Human-Etisk Forbund Nordland at det også bør være en oppgave for stat og kommuner å sikre fysiske rom for trosfrihet.

Årsmøtet i Human-Etisk forbund Nordland regionlag ser fram til at ordførere i alle kommunene i Nordland fylke nå tar gjeldende lover på alvor og tilrettelegger for at alle tros- og livssynssamfunn i Nordland får likeverdig behandling.

Seremonilokale på Finnsnes