Hopp til hovedinnhold
Uttalelse fra årsmøtet i Troms

Livssynsnøytrale seremonirom burde vært på plass i Troms for lengst


Denne uttalelsen ble vedtatt av årsmøtet til Human-Etisk Forbund Troms 19. mars 2022.

En inkluderende og mangfoldig kommune trenger verdige lokaler til alle, uavhengig av livssyn.  

Ved å tilby livssynsnøytrale seremonirom tar man ikke bort noe, men imøtekommer en mer mangfoldig befolkning.  

Å sikre reell trosfrihet er en sentral oppgave for stat og kommune. Derfor mener vi at det også bør være en oppgave for stat og kommuner å sikre verdige seremonirom.

Det ikke verdig å bli gravlagt fra en gymsal eller å gifte seg i en kinosal.

Årsmøtet i Human-Etisk Forbund Troms ser fram til at alle ordførere og kommunestyrene nå tar livssynsfrihet på alvor og tilrettelegger for at alle tros- og livssynssamfunn får likeverdig behandling.