Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Landsmøtet 2023

Marsjordre fra Landsmøtet: Vi skal være til stede i folks hverdag


En sterkere satsing på lokal tilstedeværelse over hele landet. Det var marsjordren fra Landsmøtet 2023, etter en helg med mange gode og hyggelige diskusjoner, samtaler og workshops.

Landsmøtet i Human-Etisk Forbund (HEF) gikk av stabelen i Lillestrøm denne helgen. 90 delegater fra alle regionlag, samt to delegater fra Humanistisk Ungdom, var til stede sammen med hele sentralstyret.

Landsmøtet 2023 (Foto: Pavel Storozhuk).

– Alt i alt ble dette et svært godt landsmøte med mange gode diskusjoner og innspill. Det var fantastisk endelig å møtes igjen, både nye og gamle engasjerte fjes, sier Christian Lomsdalen.

HEF-lederen ble gjenvalgt av landsmøtet som leder for en ny toårs-periode.

– Jeg er så stolt av å være en del av denne organisasjonen med så flotte folk, og svært takknemlig for tilliten jeg blir vist. Jeg har fått med meg et kjempegodt team i sentralstyret og ser frem til samarbeidet de neste årene, sier Lomsdalen (Foto: Pavel Storozhuk).

Se hvem som ble valgt til sentralstyret nederst i saken.

Også generalsekretær Trond Enger var fornøyd etter landsmøtet.

– Jeg er så imponert over de engasjerte medlemmene våre. Jeg gleder jeg meg stort til fortsettelsen, og ikke minst til å sette ut til livet det medlemsdemokratiet vårt har vedtatt, sier Enger (Foto: Pavel Storozhuk).

# Vedtatt satsing på lokal tilstedeværelse

Blant det mest sentrale som ble vedtatt var en satsing på at HEF skal ha en lokal tilstedeværelse med et høyt aktivitetsnivå, basert på medlemmenes ønsker. Det betyr blant annet å innhente kunnskap om medlemmers ønsker og behov, og sikre flere relevante aktiviteter i samsvar med dette.

Landsmøtet 2023 (Foto: Pavel Storozhuk).

Landsmøtet var opptatt av at det skal være lav terskel for å engasjere seg og være aktiv i forbundet.

– Vi må synliggjøre ulike muligheter å engasjere seg på. Det må være enkelt å forstå hvordan man kan komme inn, finne sin plass, og bidra, forklarer Enger, som er klar for å ta ansvaret med å sikre et godt apparat som skaper gode rammevilkår for frivillighet.

Landsmøtet 2023 (Foto: Pavel Storozhuk).

# Humanismens hus i hele landet

Delegatene engasjerte seg i workshops om lokal tilstedeværelse og det ble gjort mye godt arbeid i gruppene. Dette resulterte blant annet i en marsjordre fra Landsmøtet om å anskaffe og sette i drift egnede lokaler spredt over hele landet.

– Humanismens hus skal fungere som åpne sosiale arenaer og synliggjøre at HEF som livssynssamfunn ikke bare er til stede ved livets store merkedager, men også i folks hverdag, sier Enger.

Landsmøtet 2023 (Foto: Pavel Storozhuk).

Landsmøtet engasjerte seg også i kampen for LHBT+-rettigheter, og om bevaring av den norske kulturarven.

Dette resulterte i følgende offisielle uttalelser:

Landsmøtet 2023 (Foto: Pavel Storozhuk).

# Leders tale: Veksten skyldes engasjerte medlemmer

I sin åpningstale satt Christian Lomsdalen fingeren på Human-Etisk Forbunds vekst, politiske seire og økende innflytelse i samfunnet. Samtidig advarte han mot mulige tilbakeslag, økte forventninger fra omverden og han understreket behovet for fortsatt hardt arbeid.

Landsmøtet 2023 (Foto: Pavel Storozhuk).

Det er imidlertid takket være arbeidet til alle engasjerte HEF-medlemmer og frivillige at organisasjonen opplever denne suksessen, mente Lomsdalen. Det er dette engasjementet som gir ham troen på at Human-Etisk Forbund vil klare omstillingen og møte økte forventninger som et ledende livssynssamfunn, og være en betydelig samfunnsstemme som står imot destruktive krefter.

– Når vi fyller 100 år i 2056 lever vi et livssynsåpnet samfunn i en sekulær stat, hvor alle har frihet til å være den de er og bestemme i egne liv, utbrøt Lomsdalen til applaus fra hele salen.

Forlagssjef Bente Pihlstrøm presenterte Humanist Forlag, og deres arbeid for å engasjere, berøre, opplyse og invitere til refleksjon og samtaler, for hele landsmøtet (Foto: Pavel Storozhuk).

# Generalsekretærens tale: Frivilligheten er HEFs grunnmur

Generalsekretær Trond Enger fikk æren av å åpne dag to. Han trakk fram historien om Kristian Horn, som ville lære sin datter at mennesker har de samme forutsetningene for å være gode, uavhengig av hva de tror – eller ikke tror – på, til 80-tallet hvor HEF, med Levi Fragell i spissen, tok samtiden på kornet og mangedoblet oppslutningen om forbundet.

Trond Enger tok med Landsmøtet tilbake til begynnelsen da Kristian Horn som opprettet Human-Etisk Forbund (Foto: Pavel Storozhuk).

Enger trakk linje til nåtiden som viser snart 150 000 HEF-medlemmer, og mer enn halvparten av nordmenn som opplyser å dele det humanistiske livssynet, uten gudstro. Ikke minst har populariteten nådd seremonitilbudene, spesielt konfirmasjon, som sammen med frivilligheten er grunnmuren i organisasjonen, ifølge Enger.  

– Siden forrige gang vi var her, har vi vokst med over 40%. Snart har vi 150 000 medlemmer som på ulike måter skal kjenne at Human-Etisk Forbund gir dem en ekstra dimensjon i livet, og gjennom livet, sa Enger og høstet stor applaus fra landsmøtet.

Landsmøtet 2023 (Foto: Pavel Storozhuk).

# Nytt sentralstyre

Disse ble valgt til sentralstyret i perioden 2023-2025:

  • Leder: Christian Lomsdalen (Hordaland)
  • Nestleder: Anveig Bjordal Halkjelsvik (Møre og Romsdal)
  • Styremedlem: Haakon Gunleiksrud (Oslo)
  • Styremedlem: Nina Fjeldheim (Akershus)
  • Styremedlem: Martin Lerstang Mikkelsen (Telemark)
  • Styremedlem: Line Forkner (Trøndelag) 
  • Magni Hestenes Flyum (Sogn og Fjordane) 1. vara
  • Kjetil Sørensen (Finnmark) 2. vara
Sentralstyret i Human-Etisk Forbund i perioden 2023-2025 (Foto: Pavel Storozhuk).

# Hva er landsmøtet?

Landsmøtet er forbundets øverste organ i medlemsdemokratiet og gjennomføres annethvert år.

På Landsmøtet kan 90 delegater valgt av regionlagene, forbundets leder, samt to delegater fra Humanistisk Ungdom fremme forslag og bruke sin stemmerett i saker og vedtak for Human-Etisk Forbunds videre arbeid. Landsmøtet vedtar selv sin forretningsorden og saksliste.

Regionlagenes delegater fordeles etter medlemstallet i regionene, men slik at hvert regionlag blir representert med minst tre delegater.

Landsmøtet 2023 (Foto: Pavel Storozhuk).