Hopp til hovedinnhold
Uttalelse fra årsmøtet i Finnmark Regionlag

Menneske­rettigheter kan ikke ignoreres


Torsdag 23 februar var det 500 dager siden høyesterett erklærte byggingen av vindmøllene på Fosen, i Fovsen Njaarke reinbeitedistrikt, som et brudd på retten til kulturutøvelse og da også menneskerettighetene. Siden da har ingen tiltak blitt satt i verk.

Vi i Human-Etisk Forbund har 6 hjertesaker, og menneskerettigheter og demokrati er to av dem. Vi kan se tydelig problematikk knyttet til begge disse i Fosen-saken.

Menneskerettigheter har ikke vært respektert i stor nok grad i denne saken. Det er ikke holdbart at en gruppe aksjonister må agere med full medieoppmerksomhet i inn og utland for at rett skal være rett. Unnskyldningen fra ministeren burde ha kommet uten slikt press via media – faktisk straks høyesterettsdommen falt.

I et demokrati er et nøkkelaspekt at minoriteter skal bli beskyttet fra majoriteten. En urett skal gjøres om selv om den er begått mot et lite antall mennesker. Minoritetsrettigheter skal ikke være underordnet økonomisk omsetning og resultat.

Vi i Human-Etisk Forbund mener at denne saken fortsatt må få nødvendig oppmerksomhet fra staten selv om mediefokuset forsvinner i takt med at demonstrantene reiser fra hovedstaden. Konsekvensene av statens feilaktige vurderinger i Fosen-saken må rettes opp i snarest.