Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Fengslet humanist

Mubarak Balas blasfemidom redusert til 5 års fengsel


I går kom det positive nyheter fra Nigeria. Ankeinstansen har opphevet den opprinnelige dommen på 24 års fengsel for humanisten Mubarak Bala. Den nye dommen fastsetter straffen til 5 år.

– Vi fordømmer at Mubarak Bala i det hele tatt skal straffes for å bruke sin tros- og ytringsfrihet, og vi kommer til å fortsette å kjempe for full frifinnelse, sier Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund (HEF).

Mubarak Bala er president i HEFs søsterorganisasjon Humanist Association of Nigeria. Han ble arrestert i 2020 for et Facebook-innlegg som ble ansett som blasfemisk. Både arrestasjonen og den påfølgende dommen mot ham ble møtt med internasjonal fordømmelse.

Både HEF og Humanists International har engasjert seg sterkt i saken.

Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund, gir seg ikke i saken til Mubarak Bala, eller i kampen mot blasfemilover.

Med den reduserte dommen gjenstår det ett år av fengselsstraffen for Bala. Saken er imidlertid ikke helt avgjort, ettersom påtalemyndighetene fortsatt har rett til å anke den nye dommen.

– Det er gledelig om Bala slipper å sone 19 år ekstra i fengsel, men vi mener at selv 5 års fengsel er urimelig. Vi krever umiddelbar løslatelse og vårt arbeid for å støtte vår humanistkollega fortsetter helt til han er løslatt og trygg, sier Enger.

– Dette viser hvor viktig det er at vi fortsetter å kjempe for opphevelse av blasfemiparagrafer verden over, avslutter han.