Hopp til hovedinnhold
Landsmøtet 2023

Myndighetene må sikre LHBT+-miljøets rettigheter


Det norske storsamfunnet må nå ta ansvar for å beskytte skeive, mener Landsmøtet i Human-Etisk Forbund i en offisiell uttalelse.

Landsmøtet i Human-Etisk Forbund uttrykker bekymring for økende homofiendtlige og transfiendtlige holdninger i samfunnet.

– Vi mener norske myndigheter må styrke sitt arbeid for å beskytte LHBT+-personers rettigheter og ta truslene mot disse miljøene på alvor, sier Christian Lomsdalen

Human-Etisk Forbund tar avstand fra dehumaniserende og hatefull retorikk rettet mot LHBT+-personer og deres organisasjoner, og reagerer spesielt på misbruk av en viktig humanistisk verdi.

– Enkelte religiøse grupper skyver trosfriheten foran seg. Men trosfrihet er retten til å utøve sin egen tro i fred, ikke retten til å innskrenke andres frihet og rettigheter, kommenterer Christian Lomsdalen.

Landsmøtet diskuterte den dramatiske økningen i homofiendtlig og transfiendtlig retorikk fra autokratiske regimer og populistiske brannstiftere (Foto: Pavel Storozhuk).

Les hele uttalelsen fra Landsmøtet i Human-Etisk Forbund:

# MYNDIGHETENE MÅ SIKRE LHBT+-MILJØETS RETTIGHETER

Den homofiendtlige og transfiendtlige retorikken i den offentlige debatten øker, og trosfrihet misbrukes som en unnskyldning for hat. Det norske storsamfunnet må nå ta ansvar for å beskytte LHBT+-personer

Angrepet på London pub i 2022 var et angrep på hele det norske LHBT+-miljøet. Det var et forsøk på å skremme folk som lever frie og åpne liv tilbake i skapene – og å skremme de som fortsatt er der fra å komme ut.

I tiden etter angrepet, imponerte ikke de som skulle tatt ansvar. Politiets og justismyndighetens håndtering bar preg av en dyp mangel på kunnskap om miljøet.

Verden rundt har vi sett en dramatisk økning i homofiendtlig og transfiendtlig retorikk fra autokratiske regimer og populistiske brannstiftere. Her hjemme har vi sett en betydelig vekst av konspiratoriske påstander og anklager mot det organiserte LHBT+-miljøet. Terroren har dessverre på ingen måte resultert i en reduksjon av slike anklager. 

Så vel internasjonalt som her hjemme har reaksjonære religiøse grupperinger og såkalt "transkritiske" aktører funnet sammen i en allianse mot transpersoner og deres rettigheter. For de religiøse gruppenes del, fremstår dette oftest som en anledning til en omkamp om homofiles rettigheter.

Enkelte religiøse grupper skyver ofte trosfriheten foran seg, for å forsvare sine homofiendtlige og transfiendtlige holdninger, og sin "rett" til å diskriminere. Det er en misforstått bruk av trosfriheten. Trosfrihet er retten til å utøve sin egen tro i fred, ikke retten til å innskrenke andres trosfrihet og rettigheter.

Human-Etisk Forbund tar avstand fra dehumaniserende og hatefull retorikk rettet mot LHBT+-personer og deres organisasjoner. Og vi forventer at norske myndigheter tar trusler mot LHBT+-miljøet på alvor og styrker sitt arbeid for å sikre deres rettigheter.

  1. september 2023

Les mer om