Hopp til hovedinnhold
Høringer

Nei til endringer i abortloven


HEF mener det er problematisk å lage politiske kompromisser på dette området.

Human-Etisk Forbund sendte 18. mars vårt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i abortloven for å regulere adgangen til fosterreduksjon.

# Ikke et reelt problem

Human-Etisk Forbund registrerer at denne saken er lagt fram som følge av en politisk innrømmelse. Det er altså ikke en lovendring som fremmes basert på kunnskap om et reelt problem.

Det er i det hele tatt vanskelig å se hensikten med lovendringen. Både helseministeren og KrFs fungerende partileder presiserte under lanseringen av forslaget at hensikten ikke er færre aborter eller forbud mot fosterreduksjon. Man kan da spørre seg hvorfor man i det hele tatt gjør dette.

Siden Lov om svangerskapsavbrudd i 1978 åpnet for selvbestemmelse inntil 12. uke, er abortloven endret flere ganger. Dette er imidlertid første gang Stortinget blir bedt om å innføre en innstramming i loven.

# Kvinners reproduktive rettigheter er under press

Human-Etisk Forbund mener det er problematisk å lage politiske kompromisser på dette området og særlig uten støtte verken blant folk eller folkevalgte. Kvinners reproduktive rettigheter er under press i mange land, og det å begrense kvinners selvbestemmelse her hjemme, sender uheldige signaler.

Videre er det et helt marginalt fenomen det er snakk om. I løpet av de tre årene det har vært åpnet for selvbestemmelse knyttet til antall fostre i abortloven, er det totalt snakk om 14 ved tvillingsvangerskap og 10 ved trillingsvangerskap. Alle nemndbehandlede begjæringer om fosterreduksjon på grunn av påvist alvorlig sykdom, er så vidt vites, innvilget.

# Anbefaler at forslaget avvises

Human-Etisk Forbund anbefaler sterkt at forslaget avvises. Selv om man skulle anse fosterreduksjon som et mer krevende etisk anliggende enn andre aborter, er det vanskelig å se at det å frata kvinnen beslutningen og legge den til en nemnd, gjør det mer etisk.

Les mer om vårt syn på abort