Hopp til hovedinnhold
Uttalelse

Norge må erkjenne folkemordet på jezidiene


UTTALELSE fra Landstyremøte i Human-Etisk Forbund, 21.09.19.

UTTALELSE fra Landstyremøte i Human-Etisk Forbund, 21.09.19

FNs folkemordkonvensjon stadfester at handlinger som er begått i den hensikt å helt eller delvis ødelegge en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe, defineres som folkemord. IS har gitt tydelig uttrykk for at de ønsker å utrydde jezidiene, fordi IS anser jezidiene som vantro. IS har systematisk drept tusenvis av jezidier, ødelagt religiøse bygg, og bortført og voldtatt kvinner og barn. Da oppfylles kriteriene i folkemordkonvensjonen og handlingene er dermed forbrytelser mot menneskeheten.   

Å definere overgrepene mot, og forfølgelsen av, jezidiene som folkemord er viktig både juridisk og symbolsk. Andre land har allerede gjort dette, blant annet Canada, Australia, Frankrike, og Storbritannia. 

Folkemordet må bli erkjent og dokumentert, både for å skape rom for forsoning og for rehabilitering av jezidiene i Irak. Det er viktig å forhindre at noe slikt skjer igjen. 

Human-Etisk Forbund krever at:

  • Utenriksdepartementet formelt slår fast at det jezidiene ble utsatt for var folkemord. 
  • Norge må bidra til at folkemordet dokumenteres og at de ansvarlige straffes. 
  • Norge må bidra til å sikre rettighetene til jezidier og andre minoriteter i Irak, blant annet gjennom styrking av politivesenet, domstoler, og forsoningstiltak som gjør det mulig med fredelig sameksistens. 

Les mer om våre prosjekter i Irak