Hopp til hovedinnhold
Uttalelse

Norge må sørge for verdig behandling av mennesker på flukt


Landsstyremøtet til Human-Etisk Forbund var samlet i helgen 26.-27. januar og vedtok følgende uttalelse:

Under helgens møte ble følgende uttalelse vedtatt:

Den største flyktningekatastrofen siden 2. verdenskrig foregår akkurat nå. Human-Etisk Forbund vil minne norske myndigheter om at mennesker på flukt skal behandles med respekt, verdighet og i samsvar med internasjonale konvensjoner og menneskerettighetene. Regjeringen må sørge for tilstrekkelig kapasitet til en anstendig håndtering av flyktningsituasjonen. Dagens praksis utfordrer viktige fellesverdier som solidaritet og medmenneskelighet.

Et stort antall mennesker rømmer fra forfølgelse og ekstrem håpløshet i land herjet av borgerkrig og nød. Flyktningeomfanget er en stor utfordring for myndighetene i hele Europa. Norsk flyktningebehandling må likevel være i tråd med våre internasjonale forpliktelser nedfelt i FNs menneskerettighetskonvensjon, og FNs flyktningkonvensjon. Alle flyktninger som har krav på beskyttelse må sikres dette.

FNs høykommissær for flyktninger kritiserer Norge for behandlingen av asylsøkere. Uverdige og uorganiserte forhold har vært rapportert under utsendelse av flyktninger. Respekten for menneskeverdet og anstendig behandling må være overordnet nasjonale politiske mål og innvandringsregulerende hensyn. Myndighetene må vise at de har evne og ressurser til å håndtere denne krevende situasjonen.

Klokt lederskap behøves nå fra regjeringen ­– både i behandlingen av asylsøkerne og i kommunikasjonen om flyktningsituasjonen. En stor humanitær og politisk innsats trengs i flyktningenes nærområder, slik at de kan leve anstendig der til situasjonen i hjemlandet bedres. Veien videre må være i tråd med norsk humanitær tradisjon og vår tradisjon for internasjonalt samarbeid.

Human-Etisk Forbund oppfordrer regjeringen og de folkevalgte til å styrke Norges humanitære innsats både her hjemme og i flyktningenes nærområder.