Hopp til hovedinnhold
Uttalelse

Norske barn er Norges ansvar


Uttalelsen ble vedtatt på hovedstyremøtet 15. mars 2019.

Norge må ta ansvar for de barn av norske foreldre som sitter fast i utrygge leire i kjølvannet av krigen i Syria. Det er snakk om rundt 30 barn av foreldre som sluttet seg til IS.

Det er svært positivt at terrororganisasjonen IS er på vikende front. Det IS representerer står i skarp motsetning til humanismens menneskesyn og verdier. Nå er spørsmålet hvordan barn av norske IS-tilhengere skal håndteres.

# Barna er uskyldige

Human-Etisk Forbund mener at ingen barn representerer sine foreldres religion eller ideologi. Alle barn har selvstendige rett til bl.a. religions- og livssynsfrihet, tankefrihet og ytringsfrihet. Barn er ikke ansvarlige for sine foreldres handlinger. Selv om foreldre har gjort valg som får negative konsekvenser for barna, burde ikke dette begrense barnas fremtidsmuligheter.

Disse barna som er norske statsborgere med egne rettigheter. De kan ikke gjøres stats- og rettsløse på grunn av sine foreldres religiøse eller politiske valg. Norge har et ansvar for å beskytte disse barna. Noen av disse barna er sterkt traumatisert og kan ha opplevd gruvekkende handlinger. Vi vet at utenforskap og traumatisering kan bidra til å skape grobunn for ekstreme holdninger.

# Lærdommen etter "tyskerbarna"

Hvis ikke det norske samfunnet tar vare på disse barna, er det vanskelig å se hvem som skal gjøre det. Å hjelpe sårbare barn til å få et meningsfullt og godt liv er det det eneste etisk riktige, og er antakelig det mest lønnsomme og fornuftige vi kan satse på.

Barn kan ikke holdes ansvarlige for foreldrenes valg. Det finnes i norsk moderne historie bare én lignende erfaring – behandlingen av barna til de såkalte «tyskerjentene» etter 2. verdenskrig. Barna ble stigmatisert og mange fikk sine liv ødelagt. La oss bruke lærdommen fra den gang til å håndtere denne situasjonen bedre.

Human-Etisk Forbund krever at:

  • Myndighetene må aktivt legge til rette for at barn av norske IS-tilhengere kan komme seg hjem til Norge.
  • Barn av foreldre som har sluttet seg til IS gis rett til beskyttelse, rehabilitering, utdanning og omsorg for å sikre en god oppvekst og hindre ødelagte liv.
  • Norge må ta ansvar og vise at vi både respekterer barns selvstendige rettigheter, verdien av statsborgerskap og rettsstatsprinsippene vi bygger vårt samfunn på.