Hopp til hovedinnhold
Høringer

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort


Human-Etisk Forbund støtter departementets forslag om å kreve identifikasjon ved hjelp av synlige ører på ID-foto, som en begrensning i retten til å manifestere sitt syn på grunn av sikkerhetshensyn.

Human-Etisk Forbund sendte 7.juni høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet om ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort

# Ikke i strid med diskrimineringsloven

Human-Etisk Forbund har lagt vekt på at Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at et krav om synlige ører på ID-foto ikke er i strid med diskrimineringsloven om etnisitet §6. Vi forstår det også slik at det er mulig å be om skjermet kontroll dersom bæreren av hodeplagget må vise ørene ved grensepassering/ID-kontroll.

Av denne grunn lander Human-Etisk Forbund på at identifikasjon ved hjelp av ørene på ID-foto bør tillates, som en begrensning i retten til å manifestere sitt livssyn på grunn av orden/sikkerhet.

Les hele høringssvaret (pdf)