Hopp til hovedinnhold
Europeisk politikk

Ny podkast fra HEF: – Vi må huske på at demokratiet ikke er gitt


Europeiske land står overfor en voksende trussel mot humanistiske verdier, mener Thorbjørn Jagland og Øystein Djupedal.

Dette er bakgrunnen for at de nylig har laget podkast om europeisk politikk for Human-Etisk Forbund.

– Vi ønsker å gå nærmere inn på disse truslene og hvordan disse tendensene har oppstått. Det er viktig at vi står sammen for å beskytte demokratiet, sier Djupedal.

Som humanister og medlemmer av Human-Etisk Forbund har Thorbjørn Jagland (f.v.) og Øystein Djupedal et felles engasjement for å bidra til opplysning som beskytter demokratiet.

Både Djupedal og Jagland har lang fartstid i norsk politikk og i Europarådet. De mener å se et bekymringsfullt mønster som går igjen i flere land.

– Vi ser dessverre flere angrep på pressefriheten og rettstaten, sier Jagland.

– Dette er kjernen i humanismen, og det er viktig at vi står opp for disse verdiene. Høyrenasjonalisme er på fremmarsj i flere land, advarer Djupedal.

Thorbjørn Jagland er tidligere statsminister, utenriksminister, Ap-leder, leder av Nobelkomiteen og generalsekretær i Europarådet. Han er fortsatt svært samfunnsengasjert og medlem av Human-Etisk Forbund.

# Viktig med et sterkt sivilsamfunn

Jagland ser tegn til at flere framtredende politikere bruker Victor Orbán som inspirasjonskilde. Statsministeren i Ungarn har tatt landet i en tydelig autoritær retning og brukt makten til å undergrave demokratiske institusjoner som domstolen og fri presse.

– For å stå imot de antidemokratiske kreftene som utspiller seg i enkelte deler av Europa, er det viktig å opplyse om hva som foregår og hvor fort endringene kan komme. Vi ser ofte at når befolkningen faktisk blir klar over hva som skjer, så reagerer veldig mange og tar til gatene. Det er viktig at det finnes et sterkt sivilsamfunn som kan opplyse om hva som skjer og være motmakt i et demokrati, sier Jagland.

Harald Stanghelle er en erfaren journalist og tidligere redaktør. Han bidrar i podkasten med dyp innsikt om situasjonen i Israel.

# HEF må opplyse om og forsvare demokratiske verdier

Det er på dette området de mener Human-Etisk Forbund har en viktig rolle. De er begge medlemmer, mens Djupedal også er regionleder i Agder.

– Human-Etisk Forbund er en svært viktig samfunnsaktør når det gjelder å forsvare demokratiske verdier i Europa. HEF kan bidra til å opplyse om og protestere mot angrep på pressefrihet og rettstaten, forklarer dem.

Øystein Djupedal er tidligere kunnskapsminister og stortingspolitiker, som blant annet har representert Stortinget i Europarådet. Han var også var en av initiativtakerne til Arendalsuka. I dag er han regiondirektør i Husbanken og regionleder for Human-Etisk Forbund Agder.

# Vanskelig politisk balanse

Det kan være en vanskelig øvelse å balansere alle hensyn når en skal vedta nye lover. Jagland oppfordrer alle politikere til å vurdere alle mulige måter en ny lov vil påvirke samfunnet på, før de vedtas.

– For eksempel kan det være behov for nye lover for å bekjempe terrorisme. Men vil lovforslaget innskrenke ytringsfriheten? Kan forslaget bidra til en skjevfordeling av makten? Det handler om balanse, for vi må huske på at demokratiet ikke er gitt, sier den tidligere statsministeren.

– Demokratiet er heller ikke fullendt. Det er viktig at Stortinget tenker på hvordan demokratiet kan bli sterkere og inkluderer sivilsamfunnet i politiske beslutninger, legger Djupedal til.

Sidsel Wold er en mangeåring korrespondent for NRK, og har hatt base i Istanbul. Hun tar med seg sin ekspertise og sine erfaringer i podkastepisoden om Tyrkia.

# Kunnskapsrike gjester

I tillegg til egen politisk erfaring og innsikt, har de i podkasten invitert gjester med særskilt kompetanse på ulike temaer og land. Erfarne journalister som Harald Stanghelle, Sidsel Wold, Morten Jentoft, Ingrid Brekke og Espen Aas, bidrar med innsikt fra Europa.

– Vi har laget noen episoder tidligere hvor det bare var meg og Thorbjørn, men nå ønsket vi å ha med gjester som kunne tilføre særskilt kompetanse og innsikt. Alle vi har spurt har vært positive og det er meget dyktige og kompetente folk vi har fått med, forteller Djupedal.

I midten står Knut Kaspersen, avdelingsleder i Human-Etisk Forbund Sør, som har tatt på seg programlederrollen i podkasten.

Det er totalt syv episoder av podkasten Jagland & Djupedal, som kan høres på alle de vanlige podkast-plattformene.

Les mer om