Hopp til hovedinnhold
Tros- og livssynsfrihet

Humanister diskrimineres i 186 land


Hvordan er det å være humanist i verden? Ny rapport avdekker at humanister diskrimineres i hele 186 land.

Med Human-Etisk Forbunds støtte, jobber den internasjonale paraplyorganisasjonen Humanists International med å overvåke og undersøke den menneskerettslige situasjonen for humanister, ateister og ikke-religiøse verden over. I «Freedom of Thought Report», presenteres en årlig oversikt over hvordan det er å være humanist.

2023-utgaven viser at humanister diskrimineres i hele 186 land.

Hvordan diskrimineres humanister?

  • I 11 land opplever ikke-religiøse åpen marginalisering, trakassering eller oppfordringer til hat eller vold fra myndighetene eller statlige organer.

  • I 15 land er det enten ulovlig eller ikke anerkjent å identifisere seg som ateist eller ikke-religiøs.

  • Lovgivningen er helt eller delvis basert på religiøs lov i 34 land.

  • I 48 land brukes religiøse domstoler i familiære eller etiske saker.

  • I minst 87 land er blasfemi fortsatt straffbart.

  • I 23 land er ikke-religiøse utestengt fra å inneha visse stillinger.

  • I 32 land er det enten vanskelig eller ulovlig å drive åpent humanistiske organisasjoner.

  • I 33 land er det obligatorisk religiøs opplæring i fellesskolen, uten et alternativ for ikke-religiøse.

  • I 85 land praktiseres diskriminerende finansiering av livssyn.

# Forpliktet til å bidra

Presidenten i Humanists International, Andrew Copson, fremhever humanistenes rolle i forsvaret av demokratiske prinsipper, i en tid hvor disse grunnverdiene utfordres globalt.

Andrew Copson, president i Humanists International (Foto: Pavel Storozhuk)

– Humanister er ikke bare observatører; vi er aktive deltakere i den demokratiske prosessen, sier han.

– Vår forpliktelse til vitenskapelige evidensbaserte beslutninger, likebehandling og beskyttelse av menneskerettigheter, driver oss til å bidra i kampen mot demokratisk tilbakegang.

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, stiller seg bak budskapet.

– Det kan være vanskelig å se for seg her i Norge, men det å være humanist medfører stor risiko for mange. Statlig og sosial undertrykking basert på religiøse tolkninger er fortsatt utbredt i verden, sier Enger.

Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

# Humanister i front

Selv om rapporten byr på nedslående lesning, presenterer den også inspirerende eksempler på humanistisk aktivisme verden rundt.

– Enten det er gjennom arbeidet for menneskerettigheter, skillet mellom religion og stat, støtte til skeives rettigheter, eller kampen mot diskriminering og ulikhet, står humanister i front i disse kampene, sier Copson.

Andrew Copson (t.v.) i samtale med bl.a. Trond Enger (t.h.) på Verdens Humanistkongress (Foto: Pavel Storozhuk)

# HEF er viktig bidragsyter

Som den største humanistorganisasjonen i verden er Human-Etisk Forbund en viktig bidragsyter i den internasjonale humanistorganisasjonen.

– Humanismen og humanistbevegelsen er global. Blant våre viktigste oppgaver er å støtte Humanists International sitt arbeid med å avdekke angrep mot tros- og livssynsfriheten. Sammen jobber vi for friheten til å leve som den man er, sier Trond Enger.

Informasjonskatalog