Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Tros- og livssynsfrihet

Ny rapport: Skillet mellom stat og religion trues


Hvilke land diskriminerer mest? Er det land med et tydelig skille mellom stat og religion, eller land der religiøse krefter dominerer? Årets Freedom of Thought Report undersøker nettopp dette.

# Sekularisme er en forutsetning

Human-Etisk Forbunds internasjonale paraplyorganisasjon Humanists International viser i rapporten at et lite mindretall – bare fire prosent – av verdens befolkning lever i land med et tydelig skille mellom religion og stat, og der man har full tros- og livssynsfrihet uten diskriminering.  

Informasjonskatalog

  • Hvert år gir vår internasjonale paraplyorganisasjon Humanists International ut Freedom of thought report – Tankefrihetsrapporten.
  • Hensikten med rapporten er å rapportere om tros- og livssynsfriheten i alle verdens land, og holde alt dette oppdatert minst hvert femte år. Spesielt legges det vekt på ikke-religiøses situasjon.
  • Hvert år oppdateres rapporten, og utviklingen i enkeltland framheves.

  Les hele rapporten her.

# 70% bor i land med sterk undertrykkelse av humanistiske verdier

Samtidig viser rapporten at 70 prosent av verdens befolkning bor i land der liberale, humanistiske verdier, inkludert tros- og livssynsfrihet, står meget svakt. Noen av disse landene bruker religiøs nasjonalisme og sterkt konservative holdninger blant annet til å underbygge harde sanksjoner mot «frafall» (å forlate religiøs tro) og mot ulike former for religionskritikk. 

Styreleder i Humanists International, Andrew Copson:

"Årets rapport viser at humanister og ikke-religiøse utsettes for klar og systematisk diskriminering. I tillegg ser vi at denne diskrimineringen er mest utbredt i land som blander sammen stat og religion. Statlig sekularisme ser ut til å være en forutsetning hvis man ønsker et samfunn med full tros- og livssynsfrihet.»

Rapporten viser hvordan ikke-religiøse og andre minoritetsgrupper rammes når stater på ulike måter gir én utvalgt religion særstatus og privilegier.

Trusselen mot de sekulære prinsippene om tros- og livssynsfrihet i et samfunn med et tydelig skille mellom stat og religion, dokumenteres i rapporten gjennom spesiell rapportering på ti utvalgte land. 

Her er de viktigste landene i rapporten for 2022:

 • Legg spesielt merke til linjen rett under navnet på landet i bildene. Denne linjen indikerer hvilken karakter landet har fått i de fire kategoriene. Begrepene er forkortet.

  • Const/Govt = Lovgiving og styresett
  • Edu/Child = Utdanning og barns rettigheter
  • Society/Comm = Samfunn og fellesskap
  • Expression = Ytringsfrihet og humanistiske verdier

  Dette er skalaen for karakterer i de fire kategoriene (fra mørkerød til grønn)

  • Alvorlige overgrep
  • Grov diskriminering
  • Systematisk diskriminering
  • For det meste greit
  • Fritt og likestilt
 • Legg spesielt merke til linjen rett under navnet på landet i bildene. Denne linjen indikerer hvilken karakter landet har fått i de fire kategoriene. Begrepene er forkortet.

  • Const/Govt = Lovgiving og styresett
  • Edu/Child = Utdanning og barns rettigheter
  • Society/Comm = Samfunn og fellesskap
  • Expression = Ytringsfrihet og humanistiske verdier

  Dette er skalaen for karakterer i de fire kategoriene (fra mørkerød til grønn)

  • Alvorlige overgrep
  • Grov diskriminering
  • Systematisk diskriminering
  • For det meste greit
  • Fritt og likestilt

# Overdreven livssynsnøytralitet

Det kan både bli for lite og for mye sekularisme. Hvis sekularismen ikke kombineres med en åpen og inkluderende holdning til tros- og livssynsmangfoldet, kan det slå galt ut. Rapporten inkluderer også tilfeller av dette, der overdreven opptatthet av sekularistisk «livssynsnøytralitet» skader tros- og livssynsfriheten.

Utgangspunktet er Humanists Internationals grunnleggende holdning om livssynsmangfold under en likebehandlende stat. Prinsippet har i praksis vist seg å være det beste vi har når det gjelder å bygge samfunn der flest mulig kan leve gode liv på sine egne premisser.

# Internasjonal humanisme høyt prioritert

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger er glad for at Humanists International tar den viktige jobben med å dokumentere hvordan det står til i verdens land når det gjelder sekularisme og tros- og livssynsfrihet.

– Vår bevegelse er internasjonal. Human-Etisk Forbund vil fortsette å støtte arbeidet med å dokumentere angrep mot tros- og livssynsfriheten i alle verdens land, sier han.

Vår bevegelse er internasjonal

Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund

Human-Etisk Forbund er engasjert i internasjonalt arbeid på mange fronter. I tillegg til Freedom of Thought-rapporten, støtter forbundet Humanists Internationals kampanjer «Humanists at Risk», «Stop blasphemy laws» samt deres generelle arbeid for å fremme humanisme verden rundt.