Hopp til hovedinnhold
Livssynslandskap i stor endring

Humanisme uten gudstro er Norges største livssyn


Norges mest utbredte livssyn er «det human-etiske eller humanistiske livssyn uten noen bestemt gudstro» ifølge ny undersøkelse.

– Et kjempepotensial for oss, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger.

I en undersøkelse gjort av Kantar, på oppdrag fra Human-Etisk Forbund, svarer 49 prosent at det livssynet som ligger nærmest deres eget er «det human-etiske eller humanistiske livssyn uten noen bestemt gudstro».

Litt færre, 42 prosent svarer «det kristne livssyn». De øvrige svarer «andre religioner» eller vet ikke.

Tallene er omtrent uendret siden forrige gang samme spørsmål ble stilt, i 2016.

Det er klare forskjeller mellom generasjonene. Blant de to yngste aldersgruppene har «det kristne livssyn» 30 prosent oppslutning, mens 56 prosent oppgir dette blant de over 60 år. Samme fordeling er det mellom Oslo og omegn og resten av landet. Blant folk som bor i Oslo og Omegn og samtidig er under 30 år, oppgir 58 prosent et human-etisk livssyn uten en bestemt gudstro.

# 330 000 tror de er medlem i Human-Etisk Forbund

Utvalget er også spurt om de er medlem i et tros- og livssynsamfunn, og i så fall hvilket. Her svarer 58 prosent at de er medlem av Den norske kirke, mens åtte prosent svarer at de er medlem av Human-Etisk Forbund.

I realiteten er 69 prosent av befolkningen medlem i Den norske kirke. Ifølge undersøkelsen oppgir 11 prosentpoeng av disse at de ikke er medlemmer av kirken, selv om de i realiteten er det.

For Human-Etisk Forbund er det motsatt. Her sier mange flere at de er medlem enn de som virkelig er det. Det er egentlig bare 1,86 prosent av befolkningen som medlem i Human-Etisk Forbund, mens åtte prosent svarer at de er det i undersøkelsen.

Hvis vi oversetter dette til rene tall, tyder undersøkelsen på at 6,14 prosent av befolkningen (over 330 000 personer) tror de er medlem av Human-Etisk Forbund, mens de egentlig ikke er det.

– Mange tror at de blir medlemmer i Human-Etisk Forbund når de konfirmerer seg humanistisk (tidligere borgerlig), men sånn er det ikke, forteller Enger, som tror at det kan være noe av grunnen til at så mange feilaktig tror at de er medlemmer i organisasjonen.

– Men alle er selvsagt hjertelig velkommen!

# Livssynslandskap i stor endring

Tallene tyder på at Human-Etisk Forbund har et enormt vekstpotensial, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger.

– Dersom alle som tror de er medlemmer hos oss melder seg inn, vil vi mer enn firedoble medlemstallet vårt, sier han.

At rundt halvparten av befolkningen deler Human-Etisk Forbunds humanistiske livssyn, viser en tydelig samfunnsendring mener generalsekretæren.

– Når vi nå skal lage tros- og livssynspolitikk for fremtiden er det de unge vi må tenke på. Hvilke forventinger har de til, for eksempel, livsynsåpne seremonirom har de når de skal gifte seg eller gravlegge nære pårørende? Å møte dette stadig voksende livssynsmangfoldet tror jeg blir viktig for både oss og andre tros- og livssynsamfunn fremover, sier Enger.