Hopp til hovedinnhold
Nytt seremonirom på Hamar

– Tenk langsiktig og ikke gi dere!


Etter mange års jobbing, har endelig Hamar kommune fått på plass et seremonirom som passer til alle livssyn. Magne Kvalbein i Human- Etisk Forbund Hamar og omegn lokallag mener at langsiktig jobbing, og positivitet har vært nøkkelen til suksess.

For til tross for at kommunen fattet vedtak om «livssynsnøytralt seremonirom» allerede i 2012 skulle det altså ta hele 8 år før man fikk på plass et lokale som var egnet til bruk. Hamar krematorium er nå offisielt åpnet som livssynsnøytralt seremonirom, og de aller første seremoniene har blitt gjennomført.

– Det er nesten litt uvirkelig, for denne saken har vært langvarig og krevd mye tålmodighet fra oss, sier Magne Kvalbein. Han er leder for gravferdsutvalget i Human-Etisk Forbund Hamar og omegn lokallag.

# Møter er et universelt behov

Både religiøse og ikke-religiøse mennesker ønsker seremonier med verdighet. Det er et universelt behov. Derfor har det vært en sentral oppgave for humanistene på Hamar å skape et felles, offentlig rom for alle med mulighet for å ivareta flere livssynsuttrykk. En endring i gravferdslovgivningen i 2012 ga lokallaget en mulighet for å legge ekstra press på kommunen for å realisere den muligheten.  

Befolkningens tilknytning til religion er i endring, og derfor var det viktig for lokallaget å jobbe for et seremonirom som er tilrettelagt for alle.  Færre og færre identifiserer seg med den kristne tro, og behovet for seremonirom uten kristne symboler blir derfor større.

# Lot ikke kommunen glemme

– Da vi henvendte oss til kommunen høsten 2012 med ønsket om å skape et felles offentlig livssynsåpent seremonirom for begravelse, ble vi møtt med stor forståelse, forteller Kvalbein.

Da hadde lokalavisen i flere år skrevet om behovet for å pusse opp og vedlikeholde kommunens ærverdige krematoriebygg. Allerede senere samme høst fattet kommunestyret i byen enstemmig at det skulle legges til rette for at krematoriet skulle kunne brukes av alle. 

Haken ved det hele var at kirken i alle år hadde hatt enerett på bruken av bygget, og opplevde det derfor som problematisk at man nå skulle dekke til symboler og åpne for bruk for andre livssynssamfunn. Kvalbein og de andre i lokallagets oppgave ble etter hvert å sørge for fremdrift i planene, og å sørge for at kommunen ikke glemte hva de hadde vedtatt.  

Vil du jobbe for et seremonirom for alle der du bor? Bli medlem i Human-Etisk Forbund, og engasjer deg lokalt. 

# Tenk langsiktig

Kvalbein oppfordrer andre lokallag i Human-Etisk Forbund til å tenke langsiktig

– Mange lag har sendt henvendelser til kommunene om dette, men så stopper det der. I politikkens verden finnes ikke avslag hvis man får tilstrekkelig flertall for en sak, forteller Kvalbein. Lokallaget har gjennom disse åtte årene skrevet leserinnlegg, holdt åpne møter om temaet med representanter fra kirken til stede, og vært en aktiv sparringspartner for kommunen.

Flere og flere kommuner får øynene opp for at dette er et viktig tiltak, og selv om det er vilje i kommunene er det fint at noen er «på vakt» mener Kvalbein:

– Lagene må ta, og holde på, initiativet!

Les mer om seremonirom for alle.

Les mer om