Hopp til hovedinnhold
Religion i skolen

Også religiøse privatskoler må undervise om storsamfunnets syn


Human-Etisk Forbund vil sikre at alle elever får undervisning i tråd med barnekonvensjonen og lovverket. Da må statens oppfølging og kontroll av privatskoler basert på religion/livssyn forbedres kraftig.

Flere avsløringer av kontroversiell undervisning hos enkelte religiøse privatskoler har skapt politisk oppmerksomhet rundt privatskoleloven.

Nylig leverte Human-Etisk Forbund (HEF) sine synspunkter i et høringssvar overfor Kunnskapsdepartementet.

# Frihet til å bestemme selv

Human-Etisk Forbund mener en sterk og god fellesskole, uavhengig religion eller livssyn, er det beste grunnlaget for å bygge felles verdier og felles forståelse.

– Samtidig er muligheten til å velge en privat skole noe som bidrar til større frihet til å bestemme i egne liv, påpeker generalsekretær Trond Enger.

Han understreker også at muligheten til å velge en religiøs eller livssynsbasert privatskole er en del av vår livssynsfrihet og vår foreldrerett knyttet til livssynsoppdragelse.

Trond Enger støtter friheten til å etablere privatskoler basert på religion og livssyn, men mener at denne friheten må ledsages av statlig kontroll og oppfølging av undervisningen.

Kunnskapsdepartementet foreslår nå at det ved godkjenning av nye privatskoler skal legges vesentlig vekt på uttalelsen til vertskommunen eller vertsfylket.

Enger mener at de folkevalgtes lokalkunnskap må hensyntas, men minner også om at kommunene har økonomiske interesser. Kommunen kan risikere økonomisk tap ved opprettelse av privatskoler.

– Den endelige avgjørelsen må derfor ligge hos Utdanningsdirektoratet, fastslår Enger.

# Krever bedre statlig oppfølging

Etter flere avsløringer om barns oppvekst i strenge religiøse miljøer og ensidig opplæring ved enkelte av disse skolene, mener Enger det gjenstår mye arbeid hva gjelder oppfølging og kontroll fra myndighetene.

Selv om vi har frihet til å opprette skoler basert på livssyn, er skolene pliktet til å etterleve kravene i privatskoleloven. Dette handler blant annet om at undervisningen skal utvikle respekt for menneskerettighetene, elevenes friheter og for verdiene i Norge.

– Vi støtter skolers rett til å formidle eget syn i undervisningen, men det er svært viktig at skolene også underviser elevene om storsamfunnets syn, forklarer Enger.  

– Dersom det skjer undervisning i strid med læreplanene og lovverket må dette oppdages og føre til konsekvenser for skolen, avslutter generalsekretæren.

Les hele høringssvaret

Les mer om