Hopp til hovedinnhold
COVID-19

Om koronavaksinen og vaksinemotstand


Spørsmålene og forventningene knyttet til en forestående koronavaksine har satt vaksiner og vaksinemotstand på dagsordenen.

# Raskere enn andre vaksiner

– Jeg tror at vi vil få en vaksine mot korona. Per i dag er det over hundre vaksinekandidater som er under utprøving og utvikling i verden, så noen av disse tror jeg absolutt vil komme i mål, sier Gregers.

Noen lurer kanskje på hvorfor vi ikke allerede har fått en vaksine mot korona. Det kan virke som om det tar veldig lang tid å få en vaksine på plass, men Gregers tror at det vil ta betraktelig kortere tid enn ved annen vaksineutvikling.

– Det at det opereres med et tidsvindu på 12-18 måneder for å utvikle en koronavaksine er egentlig ekstremt kort tid. Normalt tar det 5-15 år fra man begynner å utvikle en vaksine til den er ute på markedet. Det som er spesielt med denne situasjonen er at man tester ut mange ulike vaksinekandidater, og det vil antagelig føre til fortgang i prosessen.

Mange husker at det i 2009 kom det en vaksine mot svineinfluensa etter svært kort tid. Gregers forteller at vi har gode oppskrifter for å lage influensavaksiner fra før av. Koronaviruset derimot er helt nytt. Vi spurte om man har grunn til å være skeptisk til en helt ny vaksine.

– Å være kritisk til en ny vaksine er ikke helt usunt. Men jeg tror vi kan være ganske sikre på at når koronavaksinen kommer, så vil den være trygg. Man kommer ikke til å gå på bekostning av sikkerhet denne gangen, og dermed kommer dette med bivirkninger antagelig til å bli bedre ivaretatt enn ved svineinfluensavaksinen i 2009.

Å stille seg kritisk til en helt ny vaksine er naturlig.

https://www.youtube.com/watch?v=ZNpRMd-UOBA

# Økt vaksinemotstand

De siste årene har man sett en økning i det man kaller biopopulisme. Det innebærer at man har en enorm tro på det naturlige, og at man ikke skal påvirkes av helsemyndighetene. Dette er noe som flere kjendiser og politikere i vesten er med på å fremme, og med dagens bruk av sosiale medier når disse tankene ut til store deler av befolkningen.

– Vaksineskepsis handler mye om redsel for det ukjente, fordi man ikke helt vet hva som finnes i vaksinene. Den eneste måten å finne ut hva en vaksine inneholder er å lese pakningsvedlegget, og det er komplisert å forstå for folk flest. Dermed søker mange etter svar som de forstår, og som rimer med deres eget verdensbilde. Det tror jeg er en av årsakene til at vaksinemotstand, særlig i vestlige land har økt de siste årene, sier Gregers.

Mange søker etter svar som de forstår, og som rimer med deres eget verdensbilde. Det kan være en av årsakene til vaksinemotstand.

– De har forsøkt å innføre obligatorisk vaksinasjon i Frankrike, men personlig mener jeg at det vil virke mot sin hensikt. Jeg tror at et kunnskapsbasert valg basert på god og tilpasset informasjon er det viktigste, og det er det vi må jobbe for, avslutter Gregers.

Les mer om