Hopp til hovedinnhold
Gratis medlemskap

Ønsker å nå ut til flere humanister - fjerner medlemskontingent


Med et livssynslandskap i stadig endring, og voksende tilslutning til humanistiske verdier har Human-Etisk Forbunds landsmøte vedtatt at det skal være gratis å være medlem.

– Vi vet at Norges mest utbredte livssyn er det humanistiske. Det innebærer et kjempepotensial for oss, sier nyvalgt leder i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen.

Uttalelsen baserer seg på en undersøkelse gjort av Kantar, på oppdrag fra Human-Etisk Forbund, desember 2020. Så mange som 49 prosent oppga at det livssynet som ligger nærmest deres eget er «det human-etiske eller humanistiske livssynet uten noen bestemt gudstro».

– Fjerning av kontingenten er ett av flere grep vi gjør nå, for å favne flere humanister, forteller Lomsdalen. Han ønsker å nå dem som vil ta et verdistandpunkt som humanist, uten å samtidig forplikte seg økonomisk.

# 330 000 tror de er medlemmer

I undersøkelsen ble deltakerne også spurt om de er medlem i et tros- og livssynssamfunn. 8 prosent oppga da at de er medlem i Human-Etisk Forbund, noe som er mye langt mer enn de faktiske medlemstallene til forbundet (2 prosent av befolkningen).

Oversatt til rene tall, tror over 330 000 personer at de er medlem av Human-Etisk Forbund, mens 103 500 faktisk er det.

# Tror de blir medlem ved konfirmasjon

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger.

Nå håper generalsekretær Trond Enger at bortfallet av kontingent gjør at flere av de som identifiserer seg med verdiene til Human-Etisk Forbund, melder seg inn:

– Mange tror at de blir medlem i Human-Etisk Forbund når de konfirmerer seg humanistisk (tidligere borgerlig), men sånn er det ikke, forteller Enger, som tror at det kan være noe av grunnen til at så mange feilaktig tror at de er medlemmer i organisasjonen.

– Jeg gleder meg over at så mange nordmenn deler vårt livssyn. Fremover håper jeg flere også vil finne det verdifullt å være en del av fellesskapet i Human-Etisk Forbund.

Har du spørsmål om den nye kontigentordningen? Les vår samling av spørsmål og svar her