Hopp til hovedinnhold
Uttalelse

På tide å skille kommune og kirke


UTTALELSE fra Landsmøtet i Human-Etisk Forbund 15. juni 2019.

Ett eksempel er at kirken i samarbeid med mange kommuner skal hjelpe ungdom som sliter psykisk, samt ta tak i utfordringer med integrering. Kirken fikk 14 millioner kroner til dette på statsbudsjettet for i år.

Pengene skal «stimulere til økt samarbeid mellom kommunene og trossamfunnene for å løse sosiale og diakonale utfordringer», opplyser kirken på sine hjemmesider.

Samtidig trenger kommunenes helsevesen midler for å utvide eller bedre sine tilbud overfor alle ungdommer som har det vanskelig. Det er en dårlig idé å prioritere støtte til trossamfunn framfor helsevesenet i denne situasjonen.

Det nære samarbeidet mellom Den norske kirke og kommune-Norge kommer også fram gjennom at stadig flere kommuner vedtar at skoler plikter å ha skolegudstjenester. Som kjent er det også kirken som i de aller fleste kommunene forvalter de offentlige gravplassene vi alle skal ligge på til slutt.

I tillegg gir mange kommuner dessuten gratis tjenester til kirken. Dette gjelder gjerne kontorlokaler, IT-systemer, regnskapsføring og revisjonsarbeid.

Human-Etisk Forbund krever at:

  • Integreringsarbeid og psykisk hjelp til ungdom må det være kommunene som står for, ikke kirken.
  • Det blir slutt på gudstjenester i skoletiden.
  • Kommunene må få mulighet til å overta ansvaret for gravplassene.
  • Kommunale gratistjenester til Den norske kirke må avvikles.
  • Prosessen med å skille kommune og kirke settes i gang.

Last ned pdf-versjon av uttalelsen