Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Høringer

Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige


Human-Etisk Forbund er positive til et obligatorisk krav om politiattest for personer i frivillige organisasjoner som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor barn, ungdom eller personer med utviklingshemming.

Human-Etisk Forbund (HEF) sendte 31. oktober et høringssvar til Barne- og familiedepartementet om politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige.

I HEF er det rundt 500 kurslederne som innehar ansvars- eller tillitsforhold for ungdommer i forbindelse med konfirmasjonsundervisning. Vi innhenter rutinemessig politiattest for alle disse, og praktiserer dette som en obligatorisk ordning.

# Tillits- eller ansvarsforhold bør utløse politiattest

I høringsbrevet skrives det om personer som kommer i kontakt med barn. HEF vil anbefale at dersom det innføres krav for politiattest for frivillige organisasjoner, bør dette kun gjelde for personer som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Human-Etisk Forbund mener at:

  • Det kreves mer bevissthet om at en politiattest ikke er noen garanti mot uønskede handlinger.
  • Det bør være like regler for frivillige organisasjoner som for tros- og livssynssamfunn. Dersom noen trossamfunn skulle oppleve at krav om politiattest kommer i konflikt med religionsfriheten, er det barns rett til beskyttelse som må gis forrang.
  • Dersom krav om politiattest skulle omfatte alle lokale tillitsvalgte i barne- og ungdomsorganisasjoner, kan terskelen for å engasjere seg bli for høy. Derfor bør kun sentrale personer i barne- og ungdomsorganisasjoner levere politiattest.
  • Det er uklart hvor lenge en politiattest varer, og når den eventuelt må fornyes. Vi mener det hadde vært nyttig med retningslinjer fra departementet knyttet til varighet/fornyelse av politiattest.

Les hele høringssvaret fra Human-Etisk Forbund.