Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Uttalelse

Regjeringen vil endre Grunnloven


Landsstyret i Human-Etisk Forbund oppfordrer stortinget til å avvise et forslag som vil holde lønnskompensasjon for avvikling av presteboliger unna potten som fordeles til de andre tros- og livssynssamfunnene.

Prestene i Den norske kirke har fått et lønnstillegg fordi de ikke lenger får subsidierte presteboliger. Kirken får penger til dette fra staten. Denne kostnaden vil Regjeringen holde utenfor beregningen av støtte til andre tros- og livssynssamfunn ved å endre aktuell lovgivning.  Human-Etisk Forbund reagerer sterkt på dette og mener at det både strider mot Grunnloven og prinsippet om likebehandling.

Alle tros- og livssynssamfunn, Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, Presteforeningen og Fagforbundet har gått mot forslaget. Regjeringen har dessverre ikke tatt den unisone motstanden til følge, og den har heller ikke ønsket å høre sentrale menneskerettsinstanser. Forslaget går bort fra prinsippet i Grunnloven § 16 om at alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.

I Regjeringsplattformen fastslår også partiene at de vil «basere de økonomiske tilskuddene til tros- og livssynssamfunn på prinsippet om likebehandling.»

Den foreslåtte endringen gjør slutt på likebehandlingen og vanskeliggjør arbeidet med regjeringens eget mål om en felles, helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn. Forslaget utfordrer både Grunnloven og menneskerettighetene.

Landsstyret i Human-Etisk Forbund oppfordrer på det sterkeste Stortinget til å avvise forslaget.