Hopp til hovedinnhold
Ny opplæringslov

Regjeringen vil forby forkynnelse i skolen


«Opplæringa skal ikkje vera forkynnande», foreslo regjeringen i forslaget til ny opplæringslov, som de presenterte 26. august 2021. Det er Human-Etisk Forbund veldig glade for.

Det var kunnskapsminister Guri Melby (V) som la frem lovforslaget. Lørdag 28. august besøkte ministeren Human-Etisk Forbunds sentralstyre.

- Mitt hovedfokus med ny lov har vært å sikre grunnleggende rettigheter for elevene. Og retten til å ikke bli utsatt for forkynnelse på skolen er kjempeviktig. Enkeltelever skal slippe å måtte ta kampen for sine rettigheter. Vi har også utvidet fritaksretten, men håper at den ikke trengs like mye i fremtiden, sa Melby, som også benyttet anledningen til å takke:

- Jeg vil gi ros til Human-Etisk Forbund for den jobben som dere har gjort over flere tiår, ikke bare for å sikre rettighetene til deres egne medlemmer, men også for alle andre. At skolen skal være livssynsnøytral, har vært viktig for mange andre minoriteter, som ikke har hatt krefter til å ta den kampen selv. Så takk for at dere har gått foran og brøytet vei, sa Melby.

Human-Etisk Forbunds styreleder Tom Hedalen gratulerte Melby med fremlegget.

- Human-Etisk Forbund har lenge arbeidet for en livssynsåpen skole, med god og viktig undervisning om religioner og livssyn, filosofi og etikk, og gjerne med studiebesøk til tros- og livssynssamfunn. Når prinsippet om at skolen ikke skal promotere religion blir slått fast, vil situasjonen bli enda bedre for elevene, fortalte styreleder Hedalen til statsråden.

Ønsker god undervisning om religion og livssyn

Gjennom Borgerlig konfirmasjon var Human-Etisk Forbund de første i Norge som underviste vanlig norsk ungdom om verdensreligionene – og fellesskolen kom heldigvis etter. Samtidig har vi ført en kamp mot at skolene skal påvirke elevene til en religiøs tro, helt fra vi ble etablert for 65 år siden.

- Norge har beveget seg langt siden den gang kirken etablerte skoler for å lære elevene å lese bibelen. Fellesskolen skal nå være en inkluderende og trygg arena for alle barn uansett hva de eller deres foreldre tror på, sier Hedalen.

I dagens Norge er humanisme uten gudstro det mest utbredte livssynet i befolkningen, og slik er det i enda større grad i de yngre aldersgruppene. Human-Etisk Forbund kjenner til at det foregår religiøse aktiviteter i skoletiden: bibelutdeling, trossamfunn som får undervise, overivrige KRLE-lærere og gudstjenester.

- Dette forslaget vil gjøre en stor forskjell for de som opplever dette. Derfor er vi veldig glad for at elevene snart får slippe forkynnelse i skoletiden, sier Hedalen.

I høringsnotatet forklarer Kunnskapsdepartementet forslaget slik: «Forbudet gjelder alle deler av opplæringen, ikke bare opplæring om emnene kristendom, religion, livssyn og etikk. Forbudet mot forkynning innebærer blant annet at undervisningen ikke skal gi rom for religionsutøvelse, selv om den skal gi kunnskap om tro, religioner og livssyn.»