Hopp til hovedinnhold
Kronikk

Russejentene og bak­mennene: 5 råd til kommende russ


Nancy Herz, seniorrådgiver i HEF og June Holm, leder i Vi tror deg-stiftelsen

I skyggen av russefeiringen er det voksne bakmenn med mye makt og innflytelse. Her er 5 råd for å styrke russens muligheter til å ta opplyste valg og vurderinger i møte med en kynisk bransje.

Denne kronikken ble først publisert i Dagsavisen 16.05.2024.


Russetiden er i full gang. For de fleste er det en tid forbundet med fest og moro. Men det er også de som forteller om kjøpepress og dårlige kontrakter, utenforskap og sosialt press, vold og utrygghet, og frykt for å oppleve seksuelle overgrep.

Debatten om russetiden har fått tilført drivstoff gjennom boka «Fitte og diesel», skrevet av VG-journalist Ivar Brandvol. Vi rystes av historier om utpressing, sosial utestenging og vold. Men det er særlig en historie som sjokkerer oss: historien om unge jenter og mennene i skyggen av russebussene.

# Maktmisbruk og utnyttelse

«Håper jeg blir den heldige en dag, og får tatt deg med på date.» 

«Men hysj, ikke vis det til de andre jentene.» 

«Skylder deg et par drinks på Skybar bare fordi du fyller 18.» 

Disse meldingene er sendt fra voksne menn som jobber i en stor russebedrift, til unge russejenter. Hele åtte jentebusser har ifølge Brandvol delt sine erfaringer med press, manipulasjon og slibrige og pågående meldinger fra sjefer og ansatte i den store bedriften. 

Flørtete sms-er blir til invitasjoner til rulling, og noen forteller at de har våknet opp etter fester med blackout og smerter i underlivet. Noen av gruppene har blitt forsøkt presset til taushet når de har valgt å bryte samarbeidet. En annen gruppe diskuterte å gå til politiet, men slo det fra seg fordi de var redde for å tape det de hadde investert i bussen.

En tidligere bussjef som opplevde dette på sin buss, forteller at hun har tenkt mye på maktforholdet bakmennene har over unge jenter. «Du tør ikke si nei. Jeg blir kvalm av å tenke på det i dag», sier hun.

Dette er bare noen av mange eksempler på hvordan mennene utnytter sin makt, og setter unge russ i sårbare og farlige situasjoner.

Nancy Herz er sosiolog og seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund (Foto: Pavel Storozhuk)
June Holm leder Vi tror deg-stiftelsen (Foto: Siw Pessar)

# Et samfunnsproblem

En studie fra 2023 viser at det har vært en økning i seksuell vold blant barn og unge fra 2015 til 2023, og at omfanget nesten har doblet seg. Studien viser at en av fire ungdommer i studien har vært utsatt for minst ett tilfelle av seksuell vold i løpet av oppveksten. Jenter er omtrent fire ganger så utsatt som gutter. 

Forskerne bak studien peker på at det finnes flere forklaringer for økningen: faktisk økning, økt rapporteringsvilje og økt bevissthet. Samtidig uttrykker de at omfanget er så stort at det må tas på alvor.

# Informerte russ = mindre makt hos russebedriftene

Tilgangen på informasjon, kunnskap og erfaringer er skjev. De fleste som opplever problemer i russetiden ønsker bare å legge det bak seg. Russen er nye hvert år, men bedriftene er solide og fortsetter sin praksis. 

Russebransjen maler et bilde i sosiale medier av «den perfekte russetid» der innholdet er grupper, busser, hemmelige konsepter og fester. Det følgerne deres ikke får høre om er dårlige kontrakter, kjøpepress og brutte avtaler. Og heller ikke om sårbarheten som russen kan oppleve. 

Historiene ungdommen hindres i å høre, kan gi dem et større bilde, og et bedre grunnlag for å ta egne valg. Derfor vil vi løfte fram russens egne historier.  
 
Hvis ungdom og russ ikke får høre disse historiene, vil de heller ikke ha det riktige grunnlaget for å ta egne vurderinger og valg. Vi mener at bevisstheten som skapes gjennom russens egne historier, kan bidra til å frata bedriftene makt.  

Makt som de ikke fortjener å ha, når vi stadig ser eksempler på hvordan de utnytter den.  

Ved å bli mer informert kan unge ta russetiden tilbake, og ha en russetid på sine egne premisser. 

# 5 råd til fremtidige russ:

  1. Se opp for maktubalanse. Får du en dårlig følelse kan det være en god grunn til det. Snakk om det med noen du stoler på og ta disse opplevelsene på alvor.  
  2. Du må aldri klandre deg selv hvis du utsettes for noe vondt. Ikke la noen gi deg dårlig samvittighet hvis du forteller om din opplevelse av utnyttelse, utpressing eller andre ting som føles ukomfortabelt eller er direkte vondt. 
  3. Ha et godt nettverk rundt deg. Snakk med familie og venner om du får ubehagelige opplevelser. 
  4. Ta vare på deg selv og andre! Skulle noe skje: Vær kjent med hvem du kan oppsøke for å få hjelp. Det kan være politiet, overgrepsmottak, legevakt eller helsestasjonen. 
  5. Og husk at også du må ha respekt for andre og deres grenser. Innhent alltid samtykke før seksuell handling. Sex skal være frivillig og informert, uten tvang eller press.

Les mer om