Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Høringer

Samvittighetsfritak i arbeidslivet


Høringssvar: Human-Etisk Forbund mener Samvittighetsutvalget har funnet en god måte å vurdere ulike hensyn opp mot hverandre.

Human-Etisk Forbund sendte 1. mars 2017 vårt høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet om NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.

Vi mener Samvittighetsutvalgets anviser en farbar vei for å håndtere samvittighetsspørsmål i arbeidslivet.

En lovregulering av retten til samvittighetsfritak vil ikke nødvendigvis gjøre det enklere å løse konkrete konflikter. Vi støtter derfor utvalget i at det er tilstrekkelig å lovregulere rett til samvittighetsfritak i de spørsmål som for den enkelte handler om liv og død – noe som i dag er dekket gjennom adgangen til å reservere seg mot å delta i abortinngrep.

Les hele høringssvaret fra Human-Etisk Forbund (pdf)