Hopp til hovedinnhold

Sekulære og religiøse humanister må stå sammen


Unni Garbom, regionlagsleder i Vestfold har skrevet kronikk om hvorfor økte sosiale forskjeller truer demokrati og humanistiske verdier. Kronikken er tidligere publisert i Gjengangeren

TIÅRENE ETTER annen verdenskrig var tross den kalde krigen en optimistisk tid. Mot et bakteppe av to ødeleggende verdenskriger, fikk vi FN og Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Tross mange kriger og konflikter i etterkrigsårene, var det likevel en blomstringstid for de liberale humanistiske verdiene; demokratiet, rettsstaten, menneskerettigheter og respekten for menneskeverdet. En ny verdensorden basert på rettigheter, avtaler og prinsipper vokste gradvis fram. I dag er praktisk talt alle land i verden medlem i FN, og har signert pakten. Landene har dermed forpliktet seg til å jobbe for internasjonal fred og sikkerhet, sosiale fremskritt, bedre levekår og større frihet for menneskene.