Hopp til hovedinnhold
Abort

Signes bok om senabort med sentral rolle i ny abortutredning


Med hjelp fra en nylig utgitt bok fra Humanist forlag, har et regjeringsnedsatt utvalg for første gang utredet abortloven i Norge. 

– Jeg håper at jeg og de andre kvinnene som bidrar i boken kan bøte på ensomheten og stigmaet som en senabort alt for ofte innebærer, sier Signe Veierud Busch. 

Etter selv å ha gått gjennom en senabort, har hun skrevet boken «Senabort – den usynlige sorgen», som i høst ble utgitt på Humanist forlag. Gjennom historiene til syv kvinner, flettet sammen med fakta og råd fra autorisert helsepersonell, tilbyr boken et unikt innblikk i et av vår tids mest tabubelagte temaer innenfor kvinnehelse. 

Boken er blitt godt mottatt. Medisintidsskriftet Michael skriver blant annet at «boken burde vært pensum for alle som mener noe om abort».  

# Hyppig referert til i abortutredning

Abortutvalget, som før jul la fram forslag til ny abortlov, ser ut til å være enig. I utredningen refererer utvalget til boken hele 11 ganger. 

Signe Veierud Busch håper abortrutinene kan tilpasses den enkelte kvinne og hennes behov. I boken hennes møter vi ulike opplevelser med senabort (Foto: Jørn Berger-Nyvoll / UiT).

Dagens lov om selvbestemt abort i Norge har stått nærmest uendret siden 1975. Samtidig har samfunnet endret seg mye siden den gang. Regjeringen satt derfor ned et utvalg med eksperter og fagpersoner som for første gang har utredet loven.  

– Det er virkelig på høy tid. Egentlig forundrer det meg at dette ikke er gjort tidligere, sier Veierud Busch til VG. 

Kvinnene som bidrar i boken, har ulike opplevelser av å ta senabort. Vierud Busch håper den nye utredningen kan bidra til at aborttilbudet blir bedre og mer likt over hele landet.  

# HEF varsler innspill til lovforslaget 

Leder i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen, er også glad for at loven er blitt grundig utredet. 

– Endelig har vi et utgangspunkt for en helhetlig kunnskapsbasert gjennomgang, framfor symbolpolitiske markeringer, sier Lomsdalen. 

HEF-leder Christian Lomsdalen er stolt over at boken fra Humanist forlag bringer viktig faglig innsikt i en tidvis svært polarisert debatt, og faktisk gjør en forskjell i utformingen av politikk (Foto: Pavel Storozhuk)

Kvinners rett til å bestemme over egen kropp og eget liv står sentralt i det humanistiske livssynet. Historisk har dette vært kontrollert og undertrykket av religiøse autoritære regimer. 

Lomsdalen opplyser at forbundet vil gå gjennom utredningen og levere høringsinnspill til det nye lovforslaget innen fristen 22. mars. 

Les mer om