Hopp til hovedinnhold
Valg 2023:

Skal lommebok og tro avgjøre tilgangen til verdige seremonier?


– Det er ikke ofte vi har politiske debatter med så stor grad av enighet. Det ble de avsluttende ordene fra Morten Guldberg i HEF Oslo, etter en bemerkelsesverdig debatt om livsynsåpne seremonirom.

Mandag kveld utfordret Human-Etisk Forbund Oslo ulike partier på behovet for livssynsåpne seremonirom i hovedstaden. Samtlige av de fremmøtte politikerne lovte å følge opp saken og sikre politisk behandling av en bestilt rapport som kom for tre år siden. Debatten satte også søkelyset på inkludering og religionsfrihet i et mangfoldig samfunn.

Oslo dekker ikke dagens behov

Til tross for en veldig fin sensommerdag i Oslo var det fullsatt sal på Gamle Munch Kafé da leder i Human-Etisk Forbund Oslo, Morten Guldberg, åpnet debatten.

– Det har skjedd store endringer i innbyggernes forhold til livssyn og denne utviklingen vil bare fortsette. Da er det viktig at politikerne er i forkant, sa leder i HEF Oslo, Morten Guldberg (Foto: Arnfinn Pettersen).

For de over 50 frammøtte forklarte Guldberg at det er flere år siden KrF Oslo tok initiativ til å sette ned et utvalg for å utrede en helhetlig tros- og livssynspolitikk i hovedstaden. Siden tros- og livssynsutvalget leverte sin rapport «Tro det eller ei» i 2020 har imidlertid den politiske behandlingen latt vente på seg.

Utvalget konkluderte blant annet med at Oslo mangler livssynsåpne seremonirom «... av en størrelse som dekker dagens behov i Oslo. For å sikre likeverdige tilbud, også til dem som ønsker et nøytralt seremonirom, bør kommunen bidra for å skaffe et slikt lokale.»

Til NRK denne sommeren ga statsråd Kjersti Toppe tydelig beskjed om at kommunene må løfte denne saken og se på om dette er ivaretatt.

Lett å ty til det tradisjonelle

– Mange velger å holde døden på avstand, så må man ta det på kort varsel. Da velger man fort det tradisjonelle eller mest tilgjengelige, i stedet for det man egentlig ønsker. Vi ønsker å sette dette på dagsorden, sa Guldberg.

Terje Eid-Hviding, direktør i Fonus Begravelsesbyrå, delte erfaringer fra møter med etterlatte.

– Et typisk scenario for mange etterlatte er at man blir sluset inn i et tradisjonelt løp. Vi må være flinkere til å lytte til deres personlige ønsker. Vi er opptatt av at de etterlatte tar avskjed på deres måte.

I Fonus Begravelsesbyrå møter de etterlatte som står i klem og må ta vanskelige valg hver dag. Administrerende direktør, Terje Eid-Hviding, er opptatt av at vi må snakke mer om døden og at de etterlatte må få ta avskjed på deres ønskede måte (Foto: Arnfinn Pettersen).

Eid-Hviding opplever at de yngre i dag er mer opptatt av å ta regi på begravelsen, og at det er behov for at kommunene legger til rette for det.  

– Vi klarer ikke å gjøre en god nok jobb med personlige seremonier, hvis ikke det legges til rette for rammene, sa Eid-Hviding og siktet til behovet for større og mer verdige seremonirom som kan brukes av alle.

Politisk enighet om behovet for livssynsåpne seremonirom

Det ble tidlig klart at det var bred enighet blant de fremmøtte partiene om at alle ønsket å etablere livssynsåpne seremonirom. Men alle ventet på behandlingen av "Tro det eller ei"-rapporten, som Ap og SV bedyret var «rett rundt hjørnet». Det ble videre påpekt at gravferdsetaten kun venter på politikernes ordre.

– Oslo skal være en raus og inkluderende by med plass til alle, så dette ønsker vi å få på plass. Vi må se på hvilke lokaler som er aktuelle, utrede hva det vil koste og komme tilbake til bystyret med et tall, sa Abdullah Alsabeehg, varaordfører fra Oslo Arbeiderparti, som pekte på pandemien som årsak til forsinkelsen.

Abdullah Alsabeehg, varaordfører fra Oslo Arbeiderparti, pekte på pandemien som årsak til at rapporten "Tro det eller ei" ikke er behandlet ennå. – Det er det kjedelige, men ærlige, svaret (Foto: Arnfinn Pettersen).

– Vi har det i arbeidsprogrammet vårt og vi skal følge opp «Tro det eller ei»-rapporten. Jeg har fått sterke signaler om at dette skal behandles i løpet av høsten, sa Sarah Safavifard fra Oslo SV.

– Denne saken er svært interessant siden det er politisk enighet rundt dette, sa Arve Juritzen fra Oslo Høyre.

Arve Juritzen fra Oslo Høyre vekket latter i salen da han påpekte sin manglende politikererfaring, etter at han som eneste debattant faktisk svarte på et ja-eller-nei-sprørsmål med nettopp det (Foto: Arnfinn Pettersen).

Selv om Juritzen hevdet at Høyre nasjonalt er «klinkende klare» i saken, var han flau over at Oslo Høyre ikke har noe om tros og livssynspolitikk i sitt lokale program. Dersom Oslo Høyre vant valget lovet han å ta tak i rapporten.

– Vi må få opp farta. Nå skal rapporten endelig luftes etter å ha ligget i skuffen i tre år. Men vi i Høyre må få en hånd på rattet, og jeg kommer til å jobbe hardt for at tro og livssyn skal få større plass i kommunen. Alle partier, inklusivt Høyre, må jobbe mer for dette. Det lover jeg at jeg skal løfte i mitt parti, sa Juritzen.

– Ja, det er nøye

Jorunn Folkvord fra Rødt Oslo trodde partiet hadde programfestet dette, men det hadde forsvunnet i siste versjon. Det står riktignok i programmet at partiet jobber for at tros- og livssynssamfunn må likebehandles.

– Men vi hadde dette med seremonirom programfestet for bare ett partiprogram siden, sa Folkvord.

– Hvis ikke kommunen klarer å tilby livssynsåpne rom, kan man kjøpe seg ut av det ved å leie. Vi kommer til å se "dødens klasseskille" fordi mange ikke har mulighet til å kjøpe seg ut, sa Jorunn Folkvord fra Rødt Oslo (Foto: Arnfinn Pettersen)

Hun var også den eneste som innrømmet at nytt seremonirom ikke har ligget øverst på partiets prioriteringsliste for politiske saker som koster penger. Folkvord var imidlertid tydelig på at Rødt Oslo mener det er kommunens ansvar å legge til rette for det. Hun problematiserte også den bagatelliserende holdningen mange har til saken, med spørsmål som «er det så nøye?» og «kan du ikke bare late som at korset i kirken ikke er der?»

– Jeg mener det viser lav forståelse for hva det vil si å ikke være religiøs. Det å ikke tro betyr ikke at man ikke har tatt stilling ennå, men er noe som er viktig for mange, sa hun.

F.v. Jorunn Folkvord (R), Shoaib Sultan (MDG), Sarah Safavifard (SV), Abdullah Alsbeehg (Ap), Anna Dåsnes (V) og Arve Juritzen (H). (Foto: Arnfinn Pettersen)

Det partiet som er tydeligst i sitt lokale partiprogram er Oslo MDG, som har programfestet «Vi vil legge til rette for etablering av flere livssynsfleksible seremonirom».

– Ja, vi har dette på programmet. Ikke minst er dette et spørsmål om religionsfrihet, også for kirkens del. Kirken skal ikke tvinges til å bli nøytrale, men kirken skal få være det den er, sa Shoaib Sultan fra Oslo MDG.  

– Skal vi snakke høyt og stort om Oslo som mangfoldig by må det følges opp. Det er mange seremonier som kan fires litt på. Begravelser synes jeg ikke er blant dem, sa Shoaib Sultan fra MDG Oslo (Foto: Arnfinn Pettersen).

Trenger hjelp fra befolkningen

Anna Dåsnes fra Oslo Venstre var tydelig på at man skal ha respekt for at ikke alle føler seg hjemme i kirken. Hun mente det var behov for å sette seg ned og se hvilke lokaler som eksisterer.

– Min jobb er å legge til rette for at folk skal få leve det de selv mener er gode liv. Når vi har denne situasjonen i Oslo med stor forskjell i hvilket tilbud man kan få, da har vi politikere en jobb å gjøre, sa Dåsnes, som var opptatt av at befolkningen måtte komme med innspill.

– Jeg regner med at disse partiene som er til stede i dag vil ha flertall. Vi er jo helt enige, så det lover godt. Men det er vanskelig for oss å vite hva befolkningen trenger. Vi skal lytte til innspill, for vi må være kreative for å utnytte bygg vi allerede har.

Anna Dåsnes fra Oslo Venstre lovet at partiet vil til å ta med seg prinsippene også etter valget (Foto: Arnfinn Pettersen).

Alsabeehg fra Oslo Ap poengterte også flere ganger behovet for å få med seg befolkningen.

– Selv om vi er enige, er det ikke sikkert at alle i samfunnet er enige med oss. Noen mener kommunene skal ta mindre ansvar for dette med tros- og livssynspolitikk. Når vi behandler rapporten må vi stå sammen for å vise hvor viktig dette er, avsluttet Oslos nåværende varaordfører fra Arbeiderpartiet.

Forhåndsstemmingen er allerede åpnet og valgdagen er 11. september.

Oslo FrP måtte dessverre trekke seg fra debatten.

Les mer om