Hopp til hovedinnhold

Skolen er ikke en arena for forkynnelse og reklame


Vi har i dag lest saken om hvordan elever ved Soknedal skole ble forsøkt frelst og helbredet i kantinen i skoletiden. Vi er glade for at den skolen i Sokndal er så tydelige på at forkynnelse ikke hører hjemme i skoletiden. Vi vil likevel påpeke at det er problematisk at informasjonsbesøk gjennomføres på en måte som gir skolen en lav grad av kontroll med det som foregår, og som kan sette elevene i ubehagelige situasjoner.

Det er godt å se at rektor på Sokndal skole, Marita Pedersen, er så tydelig som hun er på at det som skjedde når Jesus Revolution kom på besøk, ikke er akseptabelt. Skolen som fellesskapsarena skal ikke være et sted for noen form for forkynnelse. Det er Opplæringsloven helt tydelig på, noe som også fremkommer i artikkelen. Selv om det å tåle andres tro og forkynnelse er en del av det livssynsåpne samfunnet, er ikke skolen som institusjon en egnet misjonsmark.

Skolen er likevel tydelig på at de mener det er en del av sin oppgave å være et bindeledd mellom elevene og deres fritidsaktiviteter, da ved at ulike aktører får spre informasjon om sine aktiviteter i skoletiden. Det er verdt å være forsiktig med dette med tanke på reklameforbudet i skolen som det refereres til i Dalane Tidenes artikkel, et forbudet som er hjemlet i Opplæringsloven §9-6. Når skolen først slipper ulike aktører til er det særlig viktig at de i det minste har kontroll på den informasjonen elevene får.

Hvis det først er slik at en ønsker å la ulike menigheter reklamere for sin aktivitet på skolen, må man gjennomføre det på en slik måte at de som ikke ønsker informasjonen slipper å få den. Til sammenligning kan ikke Giddeon dele ut bibler på skolen etter at Utdanningsdirektoratet så på dette i 2022. Hvis et religiøst samfunn skal få lov å dele ut brosjyrer og informasjon om menigheten og dens arrangementer må skolen ha forhåndsgodkjent det som deles ut, man må påse at det ikke bryter med reklameforbud og at de som ikke ønsker å treffe dem slipper dette. Det må også settes tydelige rammer for hva som er forkynning og ikke.

Det er viktig for oss å peke på at Jesus Revolution som organisasjon har et tydelig misjonsformål. I dokumentarserien Frelst, av Ruth Helen Gjævert, kommer det frem tydelig kritikk mot organisasjonen. Kritikk som tilsier at dette er en organisasjon som ikke har en plass i skolen. I denne saken har elever ved skolen uttrykt ubehag ved seansen. Dette må tas på alvor.

Ikke minst må skolen ta inn over seg utfordringen ved å åpne opp for ett trossamfunn, med tanke på likebehandling må de da slippe til alle. Vi har flere som ønsker seg inn i skolen. Et eksempel er predikanten Levi Jensen som driver demonutdrivelse på skoleveien. Er dette noe som er ønskelig i den norske skolen. Å skille forkynning og informasjon kan for mange være vanskelig. Hvor går grensen?  

Christian Lomsdalen. Styreleder Human-Etisk Forbund

Signe Lill Maas. Regionleder Human-Etisk Forbund

Hege Sofie Hoset. Leder Human-Etisk Forbund – Dalane lokallag

Publisert av Dalane Tidende 22.02.2023 under samme tittel.