Hopp til hovedinnhold
Endringer i Folkeregisterloven.

Slutt på Kirkens registrering av udøpte barn


– En seier for livssynsfrihet og en styrking av barnas personvern, sier Trond Enger.

1. oktober i år mister alle tros- og livssynsamfunn tilgang til informasjon fra Folkeregisteret på grunn av endringer i Folkeregisterloven.

Den norske kirke vil da ikke lenger motta meldinger om nyfødte og foreldrene deres. Dermed må Kirken avslutte praksisen med automatisk å føre opp udøpte barn av kirkemedlemmer som tilhørige i sitt medlemsregister.

Denne registreringen har skjedd uten at foreldrene har bedt om det, og uten at det gis noen melding om at registreringen har skjedd. De udøpte, tilhørige barna blir stående oppført i kirkens medlemsregister til de fyller 18 år.

# Viktig seier

Rundt 140 000 barn står registrert som såkalt tilhørige i kirkens medlemsregister. Human-Etisk Forbund har lenge jobbet for at myndighetene skal avskaffe denne ordningen. At det nå skjer er en viktig seier for tros- og livssynsfriheten i Norge.

Trond Enger er generalsekretær i Human-Etisk Forbund.– Mange oppdager at de er registrert i kirken når de for eksempel ønsker å melde seg inn hos oss. Å bli registrert i et trossamfunn som du ikke har meldt deg inn i selv oppleves som en invadering av privatlivet, sier HEFs generalsekretær Trond Enger.

# Dagens regelverk gir Kirken fortrinn

Det er i Kirkeloven barn anses å høre inn under Den norske kirke fra fødselen hvis en av foreldrene er kirkemedlem. Den andre forelderens tro eller livssyn må vike.

Er den ene forelderen for eksempel døpt i kirken og den andre medlem av Human-Etisk Forbund, vil barnet deres automatisk bli ført inn i kirkens register, selv om den døpte forelderen ikke har hatt noe med kirken å gjøre etter at hun eller han selv ble døpt som spedbarn.

I tillegg velger stadig flere ikke å døpe sine barn, men oppdager senere at barna likevel har stått oppført i kirkens register i årevis.

– Vi jobber for at det skal bli helt slutt på automatisk tilhørighet i den nye livssynsloven som regjeringen sier skal komme i 2019. Vi støtter en ny lov for Den norske kirke og for alle andre tros- og livssynssamfunn som definerer felles regler for alle, sier Enger.

# Medlemskap må være et aktivt valg

Human-Etisk Forbund mener at medlemskap i tros- og livssynssamfunn må være et aktivt valg. Også for barnemedlemmer og tilhørige i tros- og livssynssamfunn bør det bli slik at foreldrene må foreta en aktiv handling på vegne av barna.

– I tillegg burde barn få tilsendt informasjon om sin tilhørighet eller sitt medlemskap når de blir 15 år, for da har de rett til å melde seg inn og ut av tros- eller livssynssamfunn selv, sier Enger.

Les mer om