Hopp til hovedinnhold

Snart lokal gruppe for tros- og livssynssamfunn i Vestfold


Norge blir snart en lokal dialoggruppe rikere. 2. mai ble det holdt møte i Sandefjord om oppstart av Samarbeidsrådet for Tros og livssyn Vestfold (STL Vestfold).

På møtet var det representanter fra Bahá’í-samfunnet, Den norske kirke, Human-Etisk Forbund, Humanistene, Metodistkirken i Horten, Sjamanistisk Forbund og vertskapet, Det islamske fellesskapet Bosnia-Herzegovina.

Fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn sentralt var rådgiver Alasdair McLellan tilstede, sammen med den lokale prosjektkoordinatoren, Terje Floberg. Human-Etisk Forbund ved Darren Litherland fra Tønsberg lokallag deltar også i dette viktige arbeidet fremover.

Det ble valgt et interimsstyre og stiftelsesmøtet ble fastsatt til 15. september. Neste steg er å kontakte så mange stedlige tros- og livssynssamfunn som mulig.