Hopp til hovedinnhold
Høringer

- Stat og kirke skilles med museskritt


Det er ikke mulig å få til et endelig og fullstendig skille mellom stat og kirke uten at Den norske kirke tas ut av Grunnloven, er noe av budskapet vårt på Stortingets høring 10. mars.

"Human-Etisk Forbund (HEF) vil berømme regjeringen for formuleringen om at Både samfunnet, kirken og staten er best tjent med et tydelig skille mellom kirke og stat. (Sundvollen-erklæringen). Vi skulle gjerne sett at regjeringen i større grad fulgte opp dette målet i den foreliggende proposisjonen. HEF er glad for alle skritt i retning av et endelig skille mellom staten og Den norske kirke (Dnk). Men regjeringens forslag er langt fra regjeringserklæringens ambisjon." skriver Human-Etisk Forbund i et høringsinnspill til endringer i kirkeloven.

Regjeringen omtaler endringsforslagene som "et tydelig skille mellom stat og kirke", men Den norske kirke forblir et statlig trossamfunn, og da er det ikke et tydelig skille likevel, mener HEF.

- Vi ønsker at Dnk først og fremst skal bli behandlet på linje med andre tros- og livssynssamfunn. Det innebærer full råderett over ansettelser og organisasjonsstruktur, men også at Dnk ikke skal ha en rekke særfordeler de andre trossamfunnene ikke får ta del i. Regjeringens forslag er bare et museskritt på veien mot dette målet, sier Kristin Mile, generalsekretær i Human-Etisk Forbund. 

- HEF er opptatt av hva slags stat vi skal ha, ikke hvordan den fristilte kirken blir. Staten er for oss alle, Dnk er først og fremst for sine medlemmer, avslutter hun. 

Les hele vårt høringsinnspill her