Hopp til hovedinnhold
Uttalelse

Staten må behandle alle livssyn likt


Uttalelsen ble vedtatt på landsstyremøtet i Human-Etisk Forbund 24.-25. november 2018.

Det er flere i Norge som ikke tror på en gud enn de som gjør det. Human-Etisk Forbund mener at staten må møte denne situasjonen med likeverdige tilbud og ordninger for alle innbyggere.

Grunnloven sier:

Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.

De pågående regjeringsforhandlingene må ikke medføre en brems i prosessen med å skille stat og kirke. Likeverdighetsprinsippet mellom livssynsorganisasjonene må respekteres og reflekteres i offentlig finansiering, medlemsregler og tilbud. Livssyn er ikke egnet som forhandlingskort i et politisk spill.

# Livssynsveiledning i institusjoner – slutt på prestemonopolet

Samtaletjenestene i militæret, sykehus og fengsler betjener en stadig større bredde i livssyn blant sine brukere. Likevel er det nesten bare prester ansatt i tjenestene. Det eneste unntaket fra regelen er en felthumanist og en feltimam i forsvaret – sammenlignet med ca 250 prester i ulike institusjoner.

Det er nødvendig å tilpasse tilbudet til de som trenger livssynsveiledning fra andre tros- og livssynssamfunn.

# Seremonirom for alle – fellesløsningene ut fra kirken

I svært mange kommuner finnes det ikke verdige gravferdslokaler for den store og økende andelen innbyggere som står utenfor Den norske kirke. Det trengs nå livssynsåpne seremonirom i alle kommuner. Det vil si egnede lokaler som kan benyttes av hele befolkningen, gjerne ved hjelp av fleksible ordninger med livssynssymboler.

I tråd med samfunnsutviklingen må også gravplassforvaltning overlates til kommunene.

Likestilling- og diskrimineringsombudet pekte tidligere i år på behovet for likeverdige offentlige tjenester. Oppfatningen om at Den norske kirke kan betjene alle tilhører fortiden.