Hopp til hovedinnhold

Stein Rafoss og Jacob Erstad takket av i Lindesnes lokallag etter mangeårig innsats


 Lindesnes lokallag takket mangeårig styreleder, Stein Rafoss, og hans parhest i arbeidet med konfirmasjon i Mandal, Jacob Erstad, for innsatsen gjennom mange tiår.

Lokallaget har gjennomgående flere konfirmanter en medlems- og befolkningstall skulle tilsi, noe Stein og Jacob skal ha mye ære for. Emma Larsen, som selv har vært konfirmant i Mandal og som nå overtar HK ansvaret i Lindesnes, ga i talen sterkt uttrykk for hvor mye de også har betydd for henne personlig.

Etter et muntert og følelsesladet årsmøte, som også valgte Ellen Nedregård Isaksen som leder for et spennende og kompetent styre, har lokallaget de beste forutsetninger for et fortsatt godt arbeid med seremonier, og aktiviteter rettet mot medlemmer og publikum for øvrig.