Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Uttalelse

Stopp undertrykkelsen av sekulære bloggere


UTTALELSE FRA LANDSMØTET: Human-Etisk Forbund krever at Norge protesterer mot krenkelser av ytringsfriheten.

I mange land har vi de siste årene sett at mennesker er blitt utsatt for forfølgelse på grunn av ytringer. Ikke minst gjelder det bloggere som har uttrykt sekulære standpunkter.

Bloggere som stiller seg kritisk til myndigheter eller religioner opplever å bli straffet - og noen til og med drept, for sine meninger. I Bangladesh har flere menneskerettsaktivister blitt brutalt tatt av dage etter å ha ytret meninger. I Egypt har vi sett eksempler på fengsling av bloggere som har uttrykt sekulære standpunkter. Blasfemibeskyldninger i forbindelse med slike overgrep, hører vi ofte om.

En av de mest kjente, forfulgte bloggerne, Raif Badawi, har nå sittet i fengsel i Saudi-Arabia i fem år for å ha forfektet sine meninger.

Human-Etisk Forbund minner om at religionsfrihet også betyr at individer har rett til ikke å tilslutte seg en religion. Bloggere som gir uttrykk for at en stat må være sekulær, må ikke utsettes for straff. Slike ytringer er beskyttet av menneskerettighetene.  Menneskerettigheter er en garanti for menneskers frihet til å protestere mot majoriteters politikk eller staters forfatninger.

Norge bør gå i spissen for å avskaffe blasfemiparagrafer i land som hevder å ha ytringsfrihet for sine innbyggere.

Human-Etisk Forbund oppfordrer myndighetene i Norge til å øke presset mot land som forfølger individer som bruker sin ytringsfrihet til å kritisere sine myndigheter eller majoriteters religioner.

Human-Etisk Forbund krever at Norge særlig protesterer mot myndigheter som krenker ytringsfriheten i land vi har handelsforbindelser med.