Hopp til hovedinnhold
Skille stat og kirke

Stortinget vil beholde forbud mot kino i kirketiden. – Gammeldags og kontra­produktivt!


Visste du at det egentlig er forbudt med kino i kirketiden, altså før kl. 13 på søndager?  – Klart eksempel på hvordan lovgivning kan virke ekskluderende, sier Christian Lomsdalen.

Forbudet mot konkurrerende aktiviteter i kirketiden er på nytt aktualisert etter at Aftenposten nylig kunne fortelle at stortingsflertallet ønsker å beholde forbudet mot kinovisninger i gudstjenestetiden. Venstre, Høyre og FrP foreslo å tillate kinovisninger, men fikk kun med seg MDG på forslaget. KrF, Ap, Sp og Rødt stiller seg negative og blokkerer forslaget.  

– Jeg er litt skuffet, sier Christian Lomsdalen, leder i Human-Etisk Forbund til Vårt Land. 

Skal beskytte kirketiden 

Forbudet mot kino og andre kulturtilbud er nedfelt i loven om helligdagsfred, som har som formål og «verne om det gudstjenestelige liv». Lomsdalen omtaler forbudet som en etterlevning fra en tid der staten prøvde å styre folk til å benytte seg av kirken som søndagsaktivitet.  

Vårt Land viser også til at forbudet har røtter i den såkalte sabbatsforordningen fra 1735, som blant annet innebar at man ikke skulle ha konkurrerende aktiviteter i kirketiden. 

– Det virker både gammeldags og kontraproduktivt å opprettholde et forbud som i så stor grad favoriserer ett spesifikt livssyn, sier Lomsdalen. 

Å oppheve kinoforbudet og endre formålet med lov om helligdagsfred, er skritt mot et mer livssynsåpent Norge, mener HEF-leder Christian Lomsdalen (Foto: Pavel Storozhuk / Human-Etisk Forbund)

Også preses og ledende biskop i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, uttaler til Vårt Land at kinoforbudet virker litt foreldet.  

Det litt spesielle i denne saken er at de lokale politimestrene kan gi unntak fra forbudet, noe som i stor grad praktiseres av de ulike politidistriktene, ifølge Aftenpostens kartlegging. 

Stortinget vil beholde kinoforbud og kirkevernet 

Stortingsrepresentant Mimir Kristjánsson fra Rødt begrunner partiets standpunkt med at de er skeptiske til at folk skal jobbe på søndager. Det samme gjør Kathy Lie fra SV. 

KrF og en samlet venstreside blokkerer forslaget om å tillate kinovisninger i kirketiden.

Ingen av dem sier noe om det lovfestede formålet med forbudet, om å verne kirketiden.  

Det er særlig denne ekskluderende begrunnelsen Lomsdalen er opptatt av. Han mener vi må velge mellom å klamre oss til en fortid med ett dominerende livssyn, eller å omfavne et inkluderende og mangfoldig samfunn. 

«Jeg anerkjenner søndagen som en annerledes dag», skriver han i et debattinnlegg i Vårt Land. «Men det er problematisk at denne annerledesheten skal defineres utelukkende gjennom restriksjoner som favoriserer kristne praksiser og med en begrunnelse nettopp om å verne om kristne seremonier». 

Les hele debattinnlegget her.