Hopp til hovedinnhold
Uttalelse

Støtt hjelpeorganisasjoner for religiøse utbrytere


En uttalelse fra Landstyremøte i Human-Etisk Forbund, 17.11.19.

Mange opplever ensomhet og andre belastninger i sine liv etter å ha brutt ut av religiøse miljøer som kan karakteriseres som strenge eller lukkede. Ofte er det behov for nytt fellesskap i etterkant av brudd med strenge livssynsmiljøer. Hjelpekilden er et eksempel på en organisasjon som hjelper religiøse utbrytere.

Human-Etisk Forbund oppfordrer derfor det livssynsmessige mangfoldet i Norge til å bidra med støtte til slikt hjelpearbeid. Tros- og livssynssamfunn mottar årlig offentlig støtte. Dersom én promille av denne støtten settes av til hjelpetiltak, vil det utgjøre ca. 6 millioner kroner i støtte hvert år. For Human-Etisk Forbund ville det bety et en årlig reduksjon i våre offentlige bidrag på kr. 105.000. Vi bidrar gjerne med det til et så viktig formål.

Vi utfordrer Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og deres medlems-organisasjoner til å stille seg bak dette forslaget.