Hopp til hovedinnhold
Uttalelse

Ta Stortingets vedtak om bioteknologi på alvor


Uttalelsen ble vedtatt på landsstyremøtet 10. februar 2019.

Den nye regjeringen stopper nødvendige endringer i bioteknologiloven i strid med vedtak gjort i Stortinget. Dette vil forhindre likebehandling av egg- og sæddonasjon samt stoppe viktig forskning på bioteknologiområdet.

# Bred støtte til endringer

Human-Etisk Forbund synes det er beklagelig at den nye regjeringsplattformen setter en stopper for endringer i bioteknologiloven. Disse endringene har støtte både i bioteknologirådet og i flertallet i befolkningen. KrF har gjennom regjeringsforhandlingene stoppet beslutninger allerede tatt i Stortinget, i tillegg har de i praksis vetorett i kommende saker på feltet. Human-Etisk Forbund mener at dette er problematisk og vil kunne føre til redusert tillit til politikerne.

Bioteknologiloven er fra 2004, og har med bakgrunn i teknologiutviklingen på området og utviklingen i våre naboland lenge vært moden for revisjon. Allikevel har den politiske behandlingen stadig blitt utsatt. En lang og grundig prosess for å revidere bioteknologiloven vil nå stoppe. Moderne teknologi kan være etisk utfordrende, men bidrar også til å gjøre livet bedre for mange mennesker. Det kan derfor være like etisk galt å ikke benytte seg av muligheter bioteknologiske framskritt gir.

# Egg- og sæddonasjon må likebehandles

Den 15. mai 2018 ble forslag til endringer omsider behandlet i Stortinget, og det ble vedtatt å tillate eggdonasjon samt assistert befruktning til enslige. Dette setter nå regjeringen til side. Eggdonasjon kunne hjulpet par i Norge der det er kvinnens infertilitet som er problemet. Human-Etisk Forbund mener det ikke er noen prinsipiell forskjell på egg- og sæddonasjon, og at disse må likebehandles.

Regjeringen vil heller ikke følge stortingsflertallets ja til forskning på genmodifisering (CRISPR) av overtallige kjønnsceller og befruktede egg. Dette ville gitt viktig ny kunnskap om fosterutvikling og sykdom. Regjeringsplattformens målsetting om spesialiserte kompetansemiljøer innen bioteknologi blir dermed helt urealistisk.

Human-Etisk Forbund oppfordrer regjeringen til å legge til grunn vedtakene fra 15. mai 2018 i forslaget til ny bioteknologilov.