Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Uttalelse

Ta trusselen mot forfulgte ikke-troende på alvor


Uttalelsen ble vedtatt på hovedstyremøtet 15. mars 2019.

Human-Etisk Forbund mener at utlendingsmyndighetene må behandle trusselen mot ikke-troende likt med trusselen religiøse minoriteter er utsatt for. Beslutninger om opphold må tas på bakgrunn av oppdatert og korrekt informasjon om opprinnelsesland.

# Galt å måtte skjule at man ikke tror

Det er like galt å måtte skjule at man ikke tror, som det er å måtte skjule at man har skiftet tro. Mennesker som har forlatt en religion er ofte alene, og i en minst like utsatt situasjon som personer som har konvertert til en annen religion. Det samme gjelder for mennesker som aldri har hatt en tro, i land der alle rundt dem er troende.

For mange ikke-troende er det en viktig del av deres identitet å kunne fremføre kritiske vurderinger av religionen de har forlatt. Dette gjelder spesielt de som nylig har brutt med en religion. Retten til å ytre seg kritisk om en tro, er en like sentral del av livssynsfriheten som retten til å praktisere sin tro.

# Utdatert informasjon

Et av landene Norge mottar flest ikke-troende asylsøkere fra er Afghanistan. Informasjonen myndighetene har om situasjonen for ikke-troende i landet i dag er utdatert. Deres informasjon er basert på samtaler med noen få kilder i 2013. I følge bl.a. Freedom of Thought-rapporten til Humanists International er situasjonen for ikke-troende i verden blitt mye mer alvorlig i årene etter 2013. Dette gjelder spesielt farene ved aktivitet i sosiale medier.

Mangelen på oppdatert informasjon ble nylig aktualisert i en sak der en ateist fra Afghanistan fikk avslag på opphold i Norge. I saken ble det henvist til at det er forbundet med lav risiko å leve i internflukt i Kabul, så lenge han ikke gir uttrykk for sin manglende gudstro.

Det er dypt problematisk hvis utlendingsmyndighetene argumenterer med at ikke-troende kan unngå forfølgelse ved å ikke benytte sin ytringsfrihet og skjule at de ikke har en tro. Dette blir ekstra uheldig når beslutningene tas på bakgrunn av utdatert informasjon.

Human-Etisk Forbund krever at:

  • Ikke-troende må behandles på lik linje med religiøse i saker som gjelder asyl på bakgrunn av tro eller livssyn.
  • Avgjørelser om asylsaker må tas på bakgrunn av oppdatert og korrekt informasjon om situasjonen i opprinnelsesland.