Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Tre verdige mottakere av Hedersfjøla


Human-Etisk Forbund Oslo regionlag har delt ut Hedersfjøla til frivillige som har gjort en langvarig og ekstraordinær innsats for laget siden tidlig på 1980-tallet. Styret har besluttet å gi heder til tre medlemmer denne gangen, og følgende tre priser ble delt ut i helgen.

Else Nylén McLean   

Else ble medlem i forbundet i 1991, og har vært med i navnefestutvalget i alle fall fra 2012. Hun ble utvalgets leder i 2013 og har vært det siden. Hun har i disse årene vært ansvarlig for nesten 300 seremonier med til sammen ca. 5.600 navnebarn i Oslo!

Hun har også vært medhjelper ved konfirmasjonsseremonier, vært delegat til landsmøtet noen ganger, og har stått på stand under Oslo Pride. Hun har også vært varamedlem til styret det siste året.

Tonje Hellstrøm  

Tonje ble medlem i forbundet allerede i 1983, og har vært med i HUM-koret siden 1997, og har lojalt stilt opp på øvelser og seremonier i Rådhuset gjennom alle disse årene. Hun var i perioden 2012-2018 leder av korutvalget, hun har vært med i antrekkskomiteen og selv produsert halspynt til korister. Hun var primus motor for at en gruppe fra koret opptrådte i ærverdige Sheldonian Theatre i forbindelse med den internasjonale humanistkonferansen i Oxford i 2014. Hun har gjennom sine år i koret forfattet og fabulert frem nesten 100 julepriser til kormedlemmene, til like stor underholdning og moro hvert år.

Tonje ble sertifisert som vigsler i mars 2006, og har forestått tre-fire vigsler hvert år siden. Hun ble utnevnt til sertifisør i 2007, altså de som godkjenner at nye kandidater blir godkjent som vigslere.

I 2013 utarbeidet hun ‘Håndbok for Humanistisk vigsel’ på oppdrag fra seremoniavdelingen, og hun er fast foreleser på grunnkurs for vigslere siden 2015, med ansvar for opplæring i taleskriving.

Videre har hun vært taler ved Humanistisk navnefest i mange år, hun var varamedlem til styret fra 2013 til 2017, og har vært delegat til landsmøtet ved flere anledninger.

Elisabeth Vatne-Lund  

Elisabeth ble medlem i forbundet i 1989. Hun ble sertifisert som vigsler i mars 2007, og har hatt over 150 vigsler etter det. Hun ble med i Utvalget for Humanistisk vigsel i 2010, og har senere vært med i utvalget, også etter at det ble utvidet til å være Utvalg for Humanistisk vigsel og gravferd. Hun overtok ansvaret som leder av dette utvalget sist sommer.

Elisabeth er også en rutinert seremonileder for navnefest og har vært frivillig medhjelper for både navnefest og konfirmasjon i mange år. Fra 2018 er hun også medlem av valgkomiteen, og hun har vært delegat til landsmøtet ved flere anledninger.

Else Nylén McLean mottok Hedersfjøla av styreleder Roar Johnsen