Hopp til hovedinnhold

Trond Enger får fornyet tillit av trossamfunnene


Generalsekretæren i Human-Etisk Forbund ble mandag kveld gjenvalgt som leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

Rådet representerer nesten fire millioner medlemmer fra 15 ulike religioner og livssyn.

– Det er mange måter å være norsk på og vi i STL representerer en stor del av det mangfoldet. Vi jobber for dialog på tvers av religioner og livssyn, og for at våre myndigheter tilpasser seg mangfoldet i samfunnet vårt. Jeg er stolt og takknemlig for at de ulike tros- og livssynsamfunnene gir meg tillit til å lede vårt samarbeid i to nye år, sier Trond Enger.

Samarbeidsrådet skal blant annet bidra til en åpen og kunnskapsbasert samtale om tro og livssyn, samt rollen og bidragene disse har og kan ha i samfunnet.

Nylig ble STL tilkjent en viktig rolle i regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold. Skeive i religiøse samfunn er en prioritert gruppe i planen. Mye av ansvaret for å gjennomføre tiltakene for denne gruppa er lagt til STL.

– Vi skal legge til rette for dialog og inkluderende samtaler, både oss imellom og mot andre miljøer i samfunnet, som de skeive miljøene. Dette er viktig for å forebygge all form for diskriminering og potensielle konflikter, sier Enger.

Dialog og likestilling

Den gjenvalgte lederen er til daglig også generalsekretær i Human-Etisk Forbund, som i sin tid var med på å grunnlegge STL. Han forteller at det ikke alltid er enighet mellom alle i rådet, men at det heller ikke er meningen.

– For meg er det viktig med gjensidig respekt og forståelse på tvers av religioner og livssyn. Det er klart det kan oppstå uenigheter når vi møtes for dialogarbeid, men da hjelper vi hverandre med å tilstrebe saklig og konstruktiv argumentasjon og lytte til hverandre.

Samtidig er det mye det er full enighet om blant medlemmene, forteller Enger.

– Tros- og livssynssamfunnene er en betydelig del av den norske frivilligheten. Som en representant for nesten fire millioner medlemmer skal vi fortsette å være en pådriver mot våre myndigheter for et inkluderende og livssynsåpent samfunn. Det er fremdeles en jobb å gjøre for å realisere dette.

Det nye styret i STL består av Trond Enger (Human-Etisk Forbund), Nirmala Eidsgaard (Buddhistforbundet), Steinar Ims (Den norske kirke) og Imen Hasnaoui (Muslimsk Dialognettverk).

Les mer om