Hopp til hovedinnhold
Blasfemi

Vi fordømmer det danske forslaget om å forby koranbrenning


Dette er en felles uttalelse fra de nordiske humanistorganisasjonene, og ble først publisert i Aftenposten.

Nylig la den danske regjeringen frem forslag om et forbud mot koranbrenninger på offentlig plass. Forbudet gjelder ikke bare påtenning av Koranen, men generelt forhånelser av religiøse skrifter. Dette tolker vi i de nordiske humanistbevegelsene som et forslag om å gjeninnføre en blasfemiparagraf. Det fordømmer vi på det sterkeste.

I en rekke land brukes eksistensen av europeiske blasfemilover til å legitimere egne lover mot blasfemi. Dette er lover som brukes aktivt til å sende folk i fengsel – eller dømme dem til døden – for helt legitim religionskritikk. Eller til og med bare for å være annerledes- og ikke-troende.

I Nigeria soner vår venn og kollega Mubarak Bala en dom på 24 års fengsel for blasfemi. Grunnen? At han har uttalt at han er ateist. At det i det hele tatt skal være mulig å sette mennesker i fengsel for å ha kritisert ideer og å tro noe annet enn flertallet, er ikke et sivilisert land verdig.

Lederne i de nordiske humanistorganisasjonene minner om at blasfemiforbud tar liv i andre deler av verden. Her fra Verdens Humanistkongress i København. F.v. Inga Auðbjörg Straumland (Island), Christian Lomsdalen (Norge), Antti Värri (Finland) og David Rönnegard (Sverige).

# Kritikkverdig betyr ikke forbudsverdig

Å brenne en bok er en meningsbærende handling, altså en ytring. En ytring det er lett å kritisere og lett å ta avstand fra. Koranbrenning er en dypt kritikkverdig ytring. Og det er legitime argumenter for at det i noen sammenhenger kan anses som truende adferd eller rasisme, gitt en truende eller rasistisk sammenheng.

Men et gjennomgående forbud mot «utilbørlig behandling af genstande med religiøs betydning for et trossamfund» er i praksis å gjeninnføre en blasfemilov ved å gi religiøse gjenstander et særskilt vern.

Loven ville for eksempel gjort Andres Serranos kunstverk «Piss Christ» ulovlig. Den jevne svartmetallkonsert ville bli umulig å gjennomføre. Og det vil gjøre det særdeles vanskelig for en komiker å ta med seg en bibel på scenen som en del av en opptreden.

# Gjenstander trenger ikke beskyttelse

Blasfemilover er et angrep på grunnleggende friheter vi lenge har tatt for gitt i vår del av verden. Som humanister tar vi dyp avstand fra gjeninnføringen av blasfemilover i våre land. Det finske blasfemiforbudet bør også fjernes.

Vi forventer at politikerne finner andre måter for å håndtere ytringer som krysser grensene til trusler og hatprat. Å gi særskilt beskyttelse til religiøse gjenstander eller ideer er ikke en god løsning.

Christian Lomsdalen, leder Human-Etisk Forbund

David Rönnegard, leder Humanisterna

Kristine Kærn, leder Humanistisk Samfund

Antti Värri, visepresident Freethinkers in Finland

Irma Peiponen, leder Humanist Association of Finland

Inga Auðbjörg Straumland, leder Siðmennt Humanists Iceland

Les mer om