Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Høringssvar

Vi krever fritaksrett for elever ved religiøse privatskoler


Det er ett av tre krav Human-Etisk Forbund stiller til den nye loven som skal styre skolene i Norge.

Opplæringsloven styrer all grunnskole- og videregående opplæring i Norge. I fjor kom det et forslag til en ny opplæringslov, levert av et bredt sammensatt offentlig utvalg (NOU 2019-23).

Vi har nå levert vår høringsuttalelse til den nye loven.   

Sammenlignet med det som er foreslått ønsker vi endringer på tre punkter:

1. Elever i religiøse privatskoler bør også ha fritaksrett

Utvalget foreslår at alle elever skal ha rett til fritak fra undervisning de mener er utøvelse av religion eller livssyn de ikke deler, eller som de opplever som krenkende eller støtende. Det er vi selvsagt enig i.

Utvalget foreslår imidlertid at denne fritaksretten ikke skal gjelde for elever ved religiøse privatskoler.

Vi mener elever i religiøse privatskoler skal ha den samme fritaksretten som alle andre. Vi vil helst at elevene skal få bestemme selv fra de er 12 år, men et minstekrav er at de i hvert fall må ha selvbestemmelsesrett etter at de har fylt 15 år. Da er de livssynsmessig myndige og er sikret selvbestemmelse etter Barneloven.

2. Forbudet mot forkynnelse må gjelde hele opplæringen

Vi mener forbudet mot forkynnelse i skolen må flyttes til formålsparagrafen i loven, slik at utvalgets ønske om at forkynnelsesforbudet skal gjelde hele skolen, også blir tydelig i selve loven.

3. Behold forbudet mot reklame som kan påvirke holdninger, adferd og verdier

Utvalget foreslår å fjerne en formulering i dagens lov mot reklame som «i stor grad kan påvirke holdninger, adferd og verdier». Vi mener dette er uheldig.

Human-Etisk Forbund får stadig meldinger om at det foregår bibelutdeling og andre misjonerende framstøt i skolen fra Den norske kirke og andre kristne trossamfunn. Hvis man fjerner dette forbudet, fjerner man samtidig et hinder mot denne typen livssynspåvirkning i skolen.

Forslaget om å fjerne bestemmelsen er for øvrig i strid med utvalgets ønske om at man ikke ønsker religiøs forkynnelse i noen deler av skolen.

Les hele høringsuttalelsen fra Human-Etisk Forbund