Hopp til hovedinnhold
Oppklaring:

Vi ønsker ikke å rive ned kors


Frivillige i Human-Etisk Forbunds lokallag på Hamar har havnet i hardt vær nå i førjulstiden. De har skrevet til kommunen og ment at det ikke bør være kors på lokale gravlunder, kapeller og krematorier som brukes av alle.

Utspillet fra vårt lokallag på Hamar, som er ett av rundt hundre lokallag i Human-Etisk Forbund, er ikke vår linje nasjonalt.

Vi forstår imidlertid hvor utspillet kommer fra. Vi tolker det blant annet som et uttrykk for en frustrasjon over den lokale mangelen på livssynsåpne seremonirom, både på Hamar og andre steder, og at Den norske kirke fortsatt har monopol på gravplassforvaltning de fleste steder.

For å slå fast det opplagte: Vi ønsker ikke å rive ned kors fra kirker eller rasere kristne kulturminner. Det vi er opptatt av, er at Norge skal hilse det livssynsåpne samfunnet velkommen.

Det betyr at fellestjenester som gravplassforvaltning, gravkapeller og gravlunder må tilpasses alle som bor i Norge. Når dette fellesskapet ikke lenger kan sies å være «kristent», må vi, for eksempel, bygge seremonilokaler som alle kan bruke.

Dette er en langsom endring. Den krever noe, både av de som tilhører majoritetsreligionen og av oss i Human-Etisk Forbund. Vi må endre vårt syn på oss selv. Første gruppe må forstå at de ikke lenger kan bestemme alt, og vi må forstå at vi ikke alltid er i en opposisjonsrolle lenger. Det tar tid og krever tilvenning.

På bakgrunn av det kan det neppe overraske at det finnes ulike syn på hvordan man bør tilnærme seg dette, også internt i en så stor organisasjon som vi etter hvert har blitt.

Les mer om