Hopp til hovedinnhold
Vi vil ha flere med på laget vårt av frivillige

Vil du bli frivillig i Midthordland?


Human-Etisk Forbund er først og fremst en frivillig organisasjon. Som frivillig får du mulighet til å bidra enten det er som kursleder for konfirmanter eller som medlem av et lokallagsstyre. Her kan du lese litt mer om de ulike rollene, og hva de innebærer.

Vil du bli frivillig? Fyll ut dette kontaktskjemaet så hører du fra oss:https://forms.office.com/r/VUbfY1BDLS

# Kursleder konfirmasjon

Vi trenger fortsatt flere kursledere til våre konfirmanter i Midthordland. På grunn av stadig nye rekorder i antall påmeldte trenger vi også flere voksne som vil lede kursene. Som kursleder får du en unik mulighet til å utgjøre en forskjell for en gruppe ungdommer i en spennende og utfordrende fase i livet. Mange som er konfirmert hos oss kommer tilbake noen år etter og forteller om hvor mye samholdet på kurset og kursleder betydde for dem. Hvordan de var med på å engasjere dem til å tenke gjennom viktige spørsmål i livet. Vi ser etter deg som ser og liker ungdom, som liker å diskutere og engasjere dem i de store spørsmålene i livet. Oppdraget er honorert, gir verdifull kompetanse og man blir en del av et fellesskap med andre kursledere.

 • Være med å utarbeide opplegg for undervisningen av våre konfirmanter
 • Styre undervisningen og lede konfirmantene i diskusjoner og refleksjoner
 • Være en trygg og god voksenperson for konfirmantene i denne viktige fasen av deres ungdomstid

# Styremedlem

Vi ønsker oss også gjerne flere til å stille som styremedlemmer i Midthordland lokallag. På årsmøtet i februar 2023 skal det velges styremedlemmer for 2023-24. Styret består av leder, økonomiansvarlig og medlem. De fleste tillitsvalgte i dag ønsker å fortsette, men vi trenger flere!

 • Oppgavene består i å kalle inn til og gjennomføre jevnlige styremøter for å planlegge aktivitetene i laget.
 • Og i tillegg gjennomføre årsmøte, sette opp budsjett, følge opp oppgaver og hevendelser fra regionlag eller administrasjon, organisere seremoniarbeidet.
 • Arbeidet er sosialt og gir deg muligheten til å påvirke retningen til Midthordland lokallag det kommende året.

# Seremonihjelper

Vi ønsker oss også gjerne flere frivillig seremonihjelpere for Humanistisk navnefest og konfirmasjon.

 • En frivillig hjelper på seremoni har ingen ansvar for planlegging av seremoniene, men har en viktig rolle for gjennomføringen.
 • Oppgavene vil være etter behov fra gang til gang. For eksempel dele ut program, ta imot og ønske velkommen til gjester, gi praktisk informasjon. 
 • Det vil bli gitt nødvendig opplæring og verktøy for gjennomføring av oppgavene. 

# Aktivitetsansvarlig

Denne rollen passer for deg som er engasjert, sosial og har lyst å tilby medlemmer og andre opplevelser og skape sosiale møteplasser.

 • Oppgavene består i å være pådriver til å få til lokale aktiviteter som dere engasjerer dere for. For eksempel starte en åpen kafe, arrangere foredrag, babysang, spillkveld, debatter, stand. Det er opp til styret og aktivitetsansvarlig hva dere ønsker å tilby lokalt - her er det mange muligheter!
 • Aktivitetsansvarlig får opplæring, hjelp og ressurser til oppgaven

# Valgkomité

 • Passer for deg som er sosial og som er glad i å ta kontakt med nye mennesker. 
 • Oppgavene består i å ha kontakt med styret og medlemmer for å finne ut hvem som kunne være interessert i styreverv og vurdere om kandidatene er den rette for rollen.
 • Valgkomiteens oppgave starter løpende, og skal levere innstilling til nytt styre i løpet av januar 2023.
 • Valgkomiteen får opplæring, hjelp og ressurser til oppgaven.